รับสมัครห้องเรียนพิเศษ (GEP, EP)

 

 

 

(คะแนนสอบของนักเรียน สามารถดูได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนครับ)

 

  • ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน
  • ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

*** หมายเหตุ

1. นักเรียนที่จะมามอบตัวห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 18 มี.ค. 61 ให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียนตัวจริงเท่านั้น

2. โรงเรียนได้จัดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนในวันรับรายงานตัว ผู้ปกครองสามารถซื้อได้ในวันมอบตัวครับ

แชร์เลย...