รับสมัครห้องเรียนพิเศษ (GEP, EP)

 

  • ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ  <<ยังไม่เปิดระบบ!!
  • ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ (โปรดอ่าน)

ประกาศผลการสอบ

  • ประกาศผลการสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1
  • ประกาศผลการสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 (สำรอง)
  • ประกาศผลการสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4
  • ประกาศผลการสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 (สำรอง)

(คะแนนสอบของนักเรียน สามารถดูได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนครับ)

 

*** หมายเหตุ

1. นักเรียนที่จะมามอบตัวห้องเรียนพิเศษ ให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียนตัวจริงเท่านั้น

2. โรงเรียนได้จัดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนในวันรับรายงานตัว ผู้ปกครองสามารถซื้อได้ในวันมอบตัวครับ