รับสมัครห้องเรียนพิเศษ (GEP, EP)

 

 

 • ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ (โปรดอ่าน)
 • ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 EP
 • ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 EP (ภาคบ่าย)
 • ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 GEP
 • ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 EP
 • ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 EP (ภาคบ่าย)
 • ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 GEP

 

 • ประกาศผลการสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 (EP และ GEP)
 • ประกาศผลการสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 (EP และ GEP)

(คะแนนสอบของนักเรียน สามารถดูได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนครับ)

 

 • ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน
 • ใบมอบตัวนักเรียน(สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

*** หมายเหตุ

1. นักเรียนที่จะมามอบตัวห้องเรียนพิเศษ ให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียนตัวจริงเท่านั้น

2. โรงเรียนได้จัดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนในวันรับรายงานตัว ผู้ปกครองสามารถซื้อได้ในวันมอบตัวครับ

แชร์เลย...