รับสมัครห้องเรียนพิเศษ (GEP, EP)

 

ประกาศผลการสอบ

(คะแนนสอบของนักเรียน สามารถดูได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนครับ)

 

*** หมายเหตุ

1. นักเรียนที่จะมามอบตัวห้องเรียนพิเศษ ให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียนตัวจริงเท่านั้น

2. โรงเรียนได้จัดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนในวันรับรายงานตัว ผู้ปกครองสามารถซื้อได้ในวันมอบตัวครับ

แชร์เลย...