- ปิดระบบรับสมัคร - ปิดระบบการชำระเงิน

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการทดสอบ SKR Pre-Testคู่มือรับสมัครนักเรียน

1. ผู้สมัครที่ต้องการคู่มือการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อซื้อคู่มือได้ ณ ห้องวิชาการ อาคารสิรินธร 3 ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ ราคาเล่มละ 150 บาท
2. ผู้สมัครที่สั่งซื้อคู่มือการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สามารถนำใบ payin แสดงการชำระเงินมารับคู่มือได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องวิชาการโรงเรียน อาคารสิรินธร 3 ชั้น 1
3. คู่มือประกอบด้วยกำหนดการรับสมัคร หลักเกณฑ์การรับสมัครประเภทต่างๆ และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย (เฉลยข้อที่ถูกต้อง/ไม่แสดงวิธีทำ) (หน้าปกคู่มือ คลิกที่นี่)