ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ข้อมูลสายรถ

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ เบอร์โทร จำนวนที่นั่ง ที่นั่งคงเหลือ จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
1 ม.ธนินธร นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715 65 59 จุดขึ้นลง
2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์ 0899888872 65 58 จุดขึ้นลง
3 ไทยธานี นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128 65 56 จุดขึ้นลง
4 วไลย์ นายสุทัศน์ อิ่มเอี่ยม 0994546300 65 53 จุดขึ้นลง
5 ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) นายนันทิวา เชยจันทร์ 082-365482 65 53 จุดขึ้นลง
6 หงสกุล นายอธิวัฒน์ ธุมา 0636021445 65 57 จุดขึ้นลง
7 ตลาดพูนทรัพย์ นายทิฆัมพร วรรณกาล 0955418023 65 58 จุดขึ้นลง
8 คลอง 14 นายเนรมิตร ทองสีกัน 0851666378 65 59 จุดขึ้นลง
9 คลอง 8 นายจำลอง ยิ้มใหญ่ 0871179228 65 56 จุดขึ้นลง
10 ราชมงคล นายทรงกลด สุขเจริญ 0917893973 65 53 จุดขึ้นลง
11 ศาลธัญบุรี นายตุ๋ย ประกอบ 0851651589 65 58 จุดขึ้นลง
12 บ้านฟ้า นายวิชาญ บัวกล่ำ 0860506383 65 58 จุดขึ้นลง
13 ม.รัตนะ นายวัณโชค 0814553493 65 48 จุดขึ้นลง
14 คลอง10(เดิมคือสาย22) นายประเสริฐ นุตคำแหง 0929241907 65 45 จุดขึ้นลง
15 ปั้มเอสโซ่ นายอนุสรณ์ แสงดาว 0965216054 65 59 จุดขึ้นลง
16 ปตท.ค.2 นายพรศักดิ์ ใจวงศ์ 0858428595 65 62 จุดขึ้นลง
17 ฟ้าคราม 1 นายไพโรจน์ เนียมบุญเจือ 0869976266 65 58 จุดขึ้นลง
18 มาลีวัลย์ นายสุริยันต์ คล้ายทับทิม 0988409360 65 58 จุดขึ้นลง
19 ปากทางค.4 ลำลูกกา นายประมวล นามคง 0649648683 65 55 จุดขึ้นลง
20 บ้านฟ้า นายชวลิต ไผ่สีสุก 0844271006 65 56 จุดขึ้นลง
21 ฟ้าคราม 2 นายทองเจือ บุญเวียง 0928465806 65 59 จุดขึ้นลง
22 ตลาดAC(เดิมคือสาย27) นายกิตติโชค พูนผล 0859692020 65 59 จุดขึ้นลง
23 วัดกลางค.4 นายณเร หะจงกุล 0909582585 65 47 จุดขึ้นลง
24 อยู่เจริญ1(เดิมคือสาย28) นายพิทักษ์ แสงคำ 0640695849 65 58 จุดขึ้นลง
25 วัดหัตถสาร นายนพฤทธิ์ พลเสน 0875806798 65 59 จุดขึ้นลง
26 พฤกลดา นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 0839883396 65 51 จุดขึ้นลง