ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ข้อมูลสายรถ

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ เบอร์โทร จำนวนที่นั่ง จองแล้ว ที่นั่งคงเหลือ จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
1 ม.ธนินธร นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715 65 54 11 จุดขึ้นลง
2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์ 0899888872 65 41 24 จุดขึ้นลง
3 ไทยธานี นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128 65 53 12 จุดขึ้นลง
4 วไลย์ นายสุทัศน์ อิ่มเอี่ยม 0994546300 65 55 10 จุดขึ้นลง
5 ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) นายนันทิวา เชยจันทร์ 082-365482 65 58 7 จุดขึ้นลง
6 หงสกุล นายอธิวัฒน์ ธุมา 0636021445 65 65 0 จุดขึ้นลง
7 ตลาดพูนทรัพย์ นายทิฆัมพร วรรณกาล 0955418023 65 50 15 จุดขึ้นลง
8 คลอง 14 นายเนรมิตร ทองสีกัน 0851666378 65 50 15 จุดขึ้นลง
9 คลอง 8 นายจำลอง ยิ้มใหญ่ 0871179228 74 72 2 จุดขึ้นลง
10 ราชมงคล นายทรงกลด สุขเจริญ 0917893973 65 55 10 จุดขึ้นลง
11 ศาลธัญบุรี นายตุ๋ย ประกอบ 0851651589 68 66 2 จุดขึ้นลง
12 บ้านฟ้า นายวิชาญ บัวกล่ำ 0860506383 65 60 5 จุดขึ้นลง
13 ม.รัตนะ นายวัณโชค หวังบูรพาไพบูลย์ 0814553493 68 67 1 จุดขึ้นลง
14 คลอง10(เดิมคือสาย22) นายประเสริฐ นุตคำแหง 0929241907 65 59 6 จุดขึ้นลง
15 ปั้มเอสโซ่ นายอนุสรณ์ แสงดาว 0965216054 65 46 19 จุดขึ้นลง
16 ปตท.ค.2 นายพรศักดิ์ ใจวงศ์ 0858428595 65 35 30 จุดขึ้นลง
17 ฟ้าคราม 1 นายไพโรจน์ เนียมบุญเจือ 0869976266 68 65 3 จุดขึ้นลง
18 มาลีวัลย์ นายสุริยันต์ คล้ายทับทิม 0988409360 65 42 23 จุดขึ้นลง
19 ปากทางค.4 ลำลูกกา นายเมธาสิทธิ์ โคกสำราญ 0650672007 65 58 7 จุดขึ้นลง
20 บ้านฟ้า นายชวลิต ไผ่สีสุก 0844271006 65 64 1 จุดขึ้นลง
21 ฟ้าคราม 2 นายทองเจือ บุญเวียง 0928465806 65 49 16 จุดขึ้นลง
22 ตลาดAC(เดิมคือสาย27) นายกิตติโชค พูนผล 0859692020 65 59 6 จุดขึ้นลง
23 วัดกลางค.4 นายณเร หะจงกุล 0909582585 65 61 4 จุดขึ้นลง
24 อยู่เจริญ1(เดิมคือสาย28) นายพิทักษ์ แสงคำ 0640695849 65 56 9 จุดขึ้นลง
25 วัดหัตถสาร นายนพฤทธิ์ พลเสน 0875806798 65 32 33 จุดขึ้นลง
26 พฤกลดา นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 0839883396 65 57 8 จุดขึ้นลง