ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ข้อมูลสายรถ

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ เบอร์โทร จำนวนที่นั่ง จองแล้ว ที่นั่งคงเหลือ จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
1 สาย1 ม.ธนินธร นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715 70 38 32 จุดขึ้นลง
2 สาย2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์ 0899888872 70 34 36 จุดขึ้นลง
3 สาย3 ไทยธานี นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128 70 46 24 จุดขึ้นลง
4 สาย4 วไลย์ นายแอ็ด 087126768 70 44 26 จุดขึ้นลง
5 สาย 5 ตลาดบางขัน นายนันทิวา เชยจันทร์ 0627514899 70 36 34 จุดขึ้นลง
6 สาย6 หงสกุล นายแฮ็ก 0959077184 70 52 18 จุดขึ้นลง
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ นายทิฆัมพร วรรณกาล 0955418023 70 36 34 จุดขึ้นลง
8 สาย8 คลอง 14 นายประเสริฐ นุตคำแหง 0929241907 70 33 37 จุดขึ้นลง
9 สาย9 คลอง 8 นายหน่อง 0902948312 70 35 35 จุดขึ้นลง
10 สาย10 ราชมงคล นายทรงกลด สุขเจริญ 0994192121 70 56 14 จุดขึ้นลง
11 สาย11 ศาลธัญบุรี นายตุ๋ย ประกอบ 0851651589 70 45 25 จุดขึ้นลง
12 สาย12 บ้านฟ้า นายวิชาญ บัวกล่ำ 0818476572 70 41 29 จุดขึ้นลง
13 สาย13 ม.รัตนะ นายเบิ้ม 0954762834 70 45 25 จุดขึ้นลง
14 สาย14 คลอง10 นายเอ็กซ์ 0616968118 70 58 12 จุดขึ้นลง
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ นายหนุ่ย 0947275849 70 41 29 จุดขึ้นลง
16 สาย16 ปตท.ค.2 นายพรศักดิ์ ใจวงศ์ 0825307689 70 30 40 จุดขึ้นลง
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 นายฟู 0863327955 70 46 24 จุดขึ้นลง
18 สาย18 มาลีวัลย์ นายวราภันต์ 0909017923 70 32 38 จุดขึ้นลง
19 สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา น.ส.วรัญญา พันธุแก้ว 0922745828 70 31 39 จุดขึ้นลง
20 สาย20 บ้านฟ้า นายบุญสร้าง โพธิ์งาม 0814381016 70 22 48 จุดขึ้นลง
21 สาย21 ฟ้าคราม 2 นายทิ้ง 0927471622 70 31 39 จุดขึ้นลง
22 สาย22 ตลาดAC นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 0839883396 70 36 34 จุดขึ้นลง
23 สาย23 วัดกลางค.4 นายณเร หะจงกุล 0909582585 70 47 23 จุดขึ้นลง
24 สาย24 อยู่เจริญ1 นายพิทักษ์ แสงคำ 0642965849 70 35 35 จุดขึ้นลง
25 สาย25 วัดหัตถสาร นายนพฤทธิ์ พลเสน 0875806798 70 25 45 จุดขึ้นลง
26 สาย26 พฤกลดา นายกิตติโชค พูนผล 0948735566 75 63 12 จุดขึ้นลง