ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ข้อมูลสายรถ

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ เบอร์โทร จำนวนที่นั่ง จองแล้ว ที่นั่งคงเหลือ จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
1 สาย1 ม.ธนินธร นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715 70 0 70 จุดขึ้นลง
2 สาย2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์ 0899888872 70 0 70 จุดขึ้นลง
3 สาย3 ไทยธานี นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128 70 0 70 จุดขึ้นลง
4 สาย4 วไลย์ นายแอ็ด 087126768 70 0 70 จุดขึ้นลง
5 สาย 5 ตลาดบางขัน นายนันทิวา เชยจันทร์ 0627514899 70 0 70 จุดขึ้นลง
6 สาย6 หงสกุล นายแฮ็ก 0959077184 70 0 70 จุดขึ้นลง
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ นายทิฆัมพร วรรณกาล 0955418023 70 0 70 จุดขึ้นลง
8 สาย8 คลอง 14 นายประเสริฐ นุตคำแหง 0929241907 70 0 70 จุดขึ้นลง
9 สาย9 คลอง 8 นายหน่อง 0902948312 70 0 70 จุดขึ้นลง
10 สาย10 ราชมงคล นายทรงกลด สุขเจริญ 0994192121 70 0 70 จุดขึ้นลง
11 สาย11 ศาลธัญบุรี นายตุ๋ย ประกอบ 0851651589 70 0 70 จุดขึ้นลง
12 สาย12 บ้านฟ้า นายวิชาญ บัวกล่ำ 0818476572 70 0 70 จุดขึ้นลง
13 สาย13 ม.รัตนะ นายเบิ้ม 0954762834 70 0 70 จุดขึ้นลง
14 สาย14 คลอง10 นายเอ็กซ์ 0616968118 70 0 70 จุดขึ้นลง
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ นายหนุ่ย 0947275849 70 0 70 จุดขึ้นลง
16 สาย16 ปตท.ค.2 นายพรศักดิ์ ใจวงศ์ 0825307689 70 0 70 จุดขึ้นลง
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 นายฟู 0863327955 70 0 70 จุดขึ้นลง
18 สาย18 มาลีวัลย์ นายวราภันต์ 0909017923 70 0 70 จุดขึ้นลง
19 สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา น.ส.วรัญญา พันธุแก้ว 0922745828 70 0 70 จุดขึ้นลง
20 สาย20 บ้านฟ้า นายหมึก 0968192488 70 0 70 จุดขึ้นลง
21 สาย21 ฟ้าคราม 2 นายทิ้ง 0927471622 70 0 70 จุดขึ้นลง
22 สาย22 ตลาดAC นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 0839883396 70 0 70 จุดขึ้นลง
23 สาย23 วัดกลางค.4 นายณเร หะจงกุล 0909582585 70 0 70 จุดขึ้นลง
24 สาย24 อยู่เจริญ1 นายพิทักษ์ แสงคำ 0642965849 70 0 70 จุดขึ้นลง
25 สาย25 วัดหัตถสาร นายนพฤทธิ์ พลเสน 0875806798 70 0 70 จุดขึ้นลง
26 สาย26 พฤกลดา นายกิตติโชค พูนผล 0948735566 70 0 70 จุดขึ้นลง