ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ข้อมูลสายรถ

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ เบอร์โทร จำนวนที่นั่ง จองแล้ว ที่นั่งคงเหลือ จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
1 สาย1 ม.ธนินธร นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715 70 67 3 จุดขึ้นลง
2 สาย2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์ 0899888872 70 41 29 จุดขึ้นลง
3 สาย3 ไทยธานี นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128 70 57 13 จุดขึ้นลง
4 สาย4 วไลย์ นายสุทัศน์ อิ่มเอี่ยม 0994546300 70 58 12 จุดขึ้นลง
5 สาย 5 ตลาดบางขัน นายนันทิวา เชยจันทร์ 0823654828 70 46 24 จุดขึ้นลง
6 สาย6 หงสกุล นายอธิวัฒน์ ธุมา 0636021445 72 70 2 จุดขึ้นลง
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ นายทิฆัมพร วรรณกาล 0955418023 70 46 24 จุดขึ้นลง
8 สาย8 คลอง 14 นายประเสริฐ นุตคำแหง 0929241907 70 48 22 จุดขึ้นลง
9 สาย9 คลอง 8 นายจำลอง ยิ้มใหญ่ 0871179228 75 73 2 จุดขึ้นลง
10 สาย10 ราชมงคล นายทรงกลด สุขเจริญ 0994192121 70 63 7 จุดขึ้นลง
11 สาย11 ศาลธัญบุรี นายตุ๋ย ประกอบ 0851651589 70 65 5 จุดขึ้นลง
12 สาย12 บ้านฟ้า นายวิชาญ บัวกล่ำ 0860506383 70 66 4 จุดขึ้นลง
13 สาย13 ม.รัตนะ นายวัณโชค หวังบูรพาไพบูลย์ 0814553493 70 53 17 จุดขึ้นลง
14 สาย14 คลอง10 นายประเสริฐ นุตคำแหง 0814381016 70 68 2 จุดขึ้นลง
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ นายสาทิพย์ สายใหม 0844158263 70 45 25 จุดขึ้นลง
16 สาย16 ปตท.ค.2 นายพรศักดิ์ ใจวงศ์ 0858428595 70 56 14 จุดขึ้นลง
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 นายไชยา ไชยชาติ 0890349354 70 69 1 จุดขึ้นลง
18 สาย18 มาลีวัลย์ นายสุริยันต์ คล้ายทับทิม 0988409360 70 45 25 จุดขึ้นลง
19 สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา น.ส.วรัญญา พันธุแก้ว 0922745828 70 59 11 จุดขึ้นลง
20 สาย20 บ้านฟ้า นายบุญเลิศ คงทอง 0842862457 70 59 11 จุดขึ้นลง
21 สาย21 ฟ้าคราม 2 นายทองเจือ บุญเวียง 0928465806 70 55 15 จุดขึ้นลง
22 สาย22 ตลาดAC นายกิตติโชค พูนผล 0859692020 70 61 9 จุดขึ้นลง
23 สาย23 วัดกลางค.4 นายณเร หะจงกุล 0909582585 75 70 5 จุดขึ้นลง
24 สาย24 อยู่เจริญ1 นายพิทักษ์ แสงคำ 0642965849 70 47 23 จุดขึ้นลง
25 สาย25 วัดหัตถสาร นายนพฤทธิ์ พลเสน 0875806798 70 31 39 จุดขึ้นลง
26 สาย26 พฤกลดา นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 083-988339 75 71 4 จุดขึ้นลง