ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียนวันเสาร์ สกร.

ข้อมูลสายรถวันเสาร์

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ เบอร์โทร จำนวนที่นั่ง ที่นั่งคงเหลือ จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์ 0899888872 60 60 จุดขึ้นลง
3 ไทยธานี นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128 60 60 จุดขึ้นลง
4 คลอง14 นายเนรมิตร ทองสีกัน 085-166637 60 60 จุดขึ้นลง
5 ฟ้าคราม นายไพโรจน์ เนียมบุญเจือ 086-997626 60 60 จุดขึ้นลง
6 ราชมงคล นายทรงกลด สุขเจริญ 097-254422 60 60 จุดขึ้นลง
7 พูนทรัพย์ นายฑิฆัมพร วรรณกาล 095-541802 60 60 จุดขึ้นลง
8 ตลาดAC นายณเร หะจงกุล 090-958258 60 60 จุดขึ้นลง