ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียนวันเสาร์ สกร.

ข้อมูลสายรถวันเสาร์

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ เบอร์โทร จำนวนที่นั่ง จองแล้ว ที่นั่งคงเหลือ จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์ 0899888872 60 27 33 จุดขึ้นลง
3 ไทยธานี นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128 60 25 35 จุดขึ้นลง
4 คลอง14 นายประเสริฐ นุตคำแหง 092-924190 60 25 35 จุดขึ้นลง
5 ฟ้าคราม น.ส.วรัญญา พันธแก้ว 092-274582 60 18 42 จุดขึ้นลง
6 ราชมงคล นายทรงกลด สุขเจริญ 099-419212 60 28 32 จุดขึ้นลง
8 ตลาดAC นายณเร หะจงกุล 090-958258 60 21 39 จุดขึ้นลง