สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 1 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
1 สาย1 ม.ธนินธร ม.วังทอง 4,290 บาท นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715
1 สาย1 ม.ธนินธร ม.พิพรพงษ์ 4,290 บาท นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715
1 สาย1 ม.ธนินธร ม.ธนินธร 4,560 บาท นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715
1 สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ 3,920 บาท นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715
1 สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ 3,050 บาท นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715
1 สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) 3,050 บาท นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715
1 สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร 3,920 บาท นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715
1 สาย1 ม.ธนินธร สะพานเหลือง 3,050 บาท นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715