สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 17 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน 3,750 บาท นายฟู 0863327955
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ 3,750 บาท นายฟู 0863327955
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า 3,750 บาท นายฟู 0863327955
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม 3,750 บาท นายฟู 0863327955
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านซื่อตรง 3,750 บาท นายฟู 0863327955
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ 3,750 บาท นายฟู 0863327955