สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 2 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
2 สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา 4,290 บาท นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์ 0899888872
2 สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด 3,050 บาท นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์ 0899888872