สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 23 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
23 สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 2,870 บาท นายณเร หะจงกุล 0909582585
23 สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 2,620 บาท นายณเร หะจงกุล 0909582585
23 สาย23 วัดกลางค.4 ม.วรางกูล 2,590 บาท นายณเร หะจงกุล 0909582585