สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 24 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
24 สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) 2,480 บาท นายพิทักษ์ แสงคำ 0642965849
24 สาย24 อยู่เจริญ1 สราญธร 2,480 บาท นายพิทักษ์ แสงคำ 0642965849
24 สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ 2,480 บาท นายพิทักษ์ แสงคำ 0642965849
24 สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล 2,590 บาท นายพิทักษ์ แสงคำ 0642965849