สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 25 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
25 สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. 3,970 บาท นายนพฤทธิ์ พลเสน 0875806798
25 สาย25 วัดหัตถสาร หออัคร 3,970 บาท นายนพฤทธิ์ พลเสน 0875806798
25 สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ 3,310 บาท นายนพฤทธิ์ พลเสน 0875806798
25 สาย25 วัดหัตถสาร ปากคลอง5 3,310 บาท นายนพฤทธิ์ พลเสน 0875806798