สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 26 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
26 สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย 2,870 บาท นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 083-988339
26 สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) 2,590 บาท นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 083-988339
26 สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 2,590 บาท นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 083-988339
26 สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด 2,590 บาท นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 083-988339
26 สาย26 พฤกลดา บุณฑริก 2,870 บาท นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 083-988339
26 สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ 2,620 บาท นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 083-988339
26 สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 2,590 บาท นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 083-988339