สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 26 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
26 สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย 2,870 บาท นายกิตติโชค พูนผล 0948735566
26 สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) 2,590 บาท นายกิตติโชค พูนผล 0948735566
26 สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 2,590 บาท นายกิตติโชค พูนผล 0948735566
26 สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด 2,590 บาท นายกิตติโชค พูนผล 0948735566
26 สาย26 พฤกลดา บุณฑริก 2,870 บาท นายกิตติโชค พูนผล 0948735566
26 สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ 2,620 บาท นายกิตติโชค พูนผล 0948735566
26 สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 2,590 บาท นายกิตติโชค พูนผล 0948735566