สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 5 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
5 สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ 4,290 บาท นายนันทิวา เชยจันทร์ 0627514899
5 สาย 5 ตลาดบางขัน บางขัน 4,290 บาท นายนันทิวา เชยจันทร์ 0627514899
5 สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท 3,800 บาท นายนันทิวา เชยจันทร์ 0627514899
5 สาย 5 ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า 3,050 บาท นายนันทิวา เชยจันทร์ 0627514899
5 สาย 5 ตลาดบางขัน ศุภลักษณ์ 3,050 บาท นายนันทิวา เชยจันทร์ 0627514899
5 สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง 3,800 บาท นายนันทิวา เชยจันทร์ 0627514899
5 สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร 3,800 บาท นายนันทิวา เชยจันทร์ 0627514899
5 สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ 2,180 บาท นายนันทิวา เชยจันทร์ 0627514899