สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 6 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
6 สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 3,050 บาท นายอธิวัฒน์ ธุมา 0636021445
6 สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร 3,920 บาท นายอธิวัฒน์ ธุมา 0636021445
6 สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม 3,920 บาท นายอธิวัฒน์ ธุมา 0636021445
6 สาย6 หงสกุล โรงงานบริจสโตน 3,920 บาท นายอธิวัฒน์ ธุมา 0636021445
6 สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ 3,920 บาท นายอธิวัฒน์ ธุมา 0636021445
6 สาย6 หงสกุล ฟิวเจอร์ 3,750 บาท นายอธิวัฒน์ ธุมา 0636021445