สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 7 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ 4,250 บาท นายทิฆัมพร วรรณกาล 0955418023
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ 3,750 บาท นายทิฆัมพร วรรณกาล 0955418023
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง 3,750 บาท นายทิฆัมพร วรรณกาล 0955418023
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 2,180 บาท นายทิฆัมพร วรรณกาล 0955418023