สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 8 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
8 สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน 4,450 บาท นายประเสริฐ นุตคำแหง 0929241907
8 สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา 4,750 บาท นายประเสริฐ นุตคำแหง 0929241907
8 สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง 5,350 บาท นายประเสริฐ นุตคำแหง 0929241907
8 สาย8 คลอง 14 ป้อม(คลอง14) 5,350 บาท นายประเสริฐ นุตคำแหง 0929241907
8 สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ 3,250 บาท นายประเสริฐ นุตคำแหง 0929241907