สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 9 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
9 สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) 3,550 บาท นายหน่อง 0902948312
9 สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ 3,250 บาท นายหน่อง 0902948312
9 สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา 3,850 บาท นายหน่อง 0902948312
9 สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 3,850 บาท นายหน่อง 0902948312
9 สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 3,550 บาท นายหน่อง 0902948312
9 สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา 3,550 บาท นายหน่อง 0902948312