สรุปข้อมูลสายรถวันเสาร์ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถวันเสาร์ สายที่ 4 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
4 คลอง14 คลอง10-14 1430 บาท นายประเสริฐ นุตคำแหง 092-924190
4 คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข 1320 บาท นายประเสริฐ นุตคำแหง 092-924190
4 คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี 1210 บาท นายประเสริฐ นุตคำแหง 092-924190