สรุปข้อมูลสายรถวันเสาร์ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถวันเสาร์ สายที่ 6 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
6 ราชมงคล ราชมงคล 1210 บาท นายทรงกลด สุขเจริญ 099-419212
6 ราชมงคล เคหะค.6,วค.ปกครอง 1210 บาท นายทรงกลด สุขเจริญ 099-419212
6 ราชมงคล คลอง5,วัดมูล 1210 บาท นายทรงกลด สุขเจริญ 099-419212
6 ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต 1100 บาท นายทรงกลด สุขเจริญ 099-419212