แจ้งความจำนงขึ้นรถนักศึกษาวิชาทหาร สกร.

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเกิดของตนเอง