โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประกวดขบวนพาเหรดในงานกีฬา อบจ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประกวดขบวนพาเหรดในงานกีฬา อบจ. สัปดาห์ที่ 2 ให้รู้จักการใช้สิทธิ์ (6 สัปดาห์ประชามติ) สัปดาห์ที่ 2 ให้รู้จักการใช้สิทธิ์ (6 สัปดาห์ประชามติ) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะพลโลก ระดับชั้น ม.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะพลโลก ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบฯ รังสิต โรงเรียนสตรีนนทบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบฯ รังสิต กิจกรรม Morning Talk” อบรมความรู้สู่ทักษะชีวิต กิจกรรม Morning Talk” อบรมความรู้สู่ทักษะชีวิต โครงการอาสาสมัครเพื่อความมั่นคง จังหวัดปทุมธานี โครงการอาสาสมัครเพื่อความมั่นคง จังหวัดปทุมธานี เที่ยวท่อง ล่องคลองรังสิต ชวนน้องสวนฯรังสิต หล่อเทียนพรรษา เที่ยวท่อง ล่องคลองรังสิต ชวนน้องสวนฯรังสิต หล่อเทียนพรรษา Morning Talk ม.4 Morning Talk ม.4 Morning Talk ม.6 Morning Talk ม.6 นักเรียน ม.4 ทัศนศึกษา Dream World นักเรียน ม.4 ทัศนศึกษา Dream World สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศึกษาดูงาน กิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย กิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือลูกแห่งชาติ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือลูกแห่งชาติ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องสมุดฯ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องสมุดฯ กิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิก กิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิก
« 1 ของ 3 »
ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

MathPOSN2016-2
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2016 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : Nattapon Buaurai

เชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ สมัครเข้าร่วมการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2559  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ได้ตั้งแต่บัดนี้

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2016 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : : LuCiFer :

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

13781663_708970275923039_1347176111407581491_n
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2016 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ | โดย : Nattapon Buaurai

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยท่านผู้อำนวยการ นายสมชาย ฟักทอง คณะผู้บริหาร และครู เดินทางไปลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมของโรงเรียน

13767255_1070959546290578_1134786362576253355_o
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2016 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เข้าประกวดขบวนพาเหรดในแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา อบจ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นการจัดกีฬาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ

13698204_1070320803021119_3599335058850853170_o
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2016 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เผยแพร่ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติแก่ประชาชนตามชุมชนใกล้โรงเรียน

13698052_1066516910068175_6426402708624222804_o
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2016 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะพลโลก กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559