« 1 ของ 4 »
ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 14 กันยายน 2016 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : : LuCiFer :

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
กิจกรรมของโรงเรียน

100113
วันที่ : 16 กันยายน 2016 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

กิจกรรมมุทิตาจิต ณ โรงเรียนปทุมวิไล

100038
วันที่ : 16 กันยายน 2016 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ลูกๆ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ได้แสเงพิธีมุทิตาจิต ให้กับผู้บริหารและคณะครู ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการในปี 2559 นี้ ณ โดมสวนฯ รังสิต วันพฤหัสบดีที่ 15

100015
วันที่ : 16 กันยายน 2016 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

สัมมนาสังคมศาสตร์ เรื่องเราจะเปลี่ยนโลกหรือโลกจะเปลี่ยนเรา