ยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

อ่านต่อ...คลิกที่นี่

ประกาศ
ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 24 เมษายน 2017 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ | โดย : Nattapon Buaurai

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนายการสมชาย ฟักทอง ที่ได้รับโล่รางวัล

วันที่ : 16 เมษายน 2017 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : i2une

ผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย Pre-Camp พี่เลี้ยงค่ายปฐมนิเทศ 60

วันที่ : 24 มีนาคม 2017 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, คมกุหลาบ | โดย : Nattapon Buaurai

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะผู้บริหาร ครู
กิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ : 21 เมษายน 2017 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมพิธีรดน้ำรับพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560

วันที่ : 21 เมษายน 2017 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

วันที่ : 19 มีนาคม 2017 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM/STEAM Education) ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี