ยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

อ่านต่อ...คลิกที่นี่


ประกาศ
ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2017 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : Nattapon Buaurai

กำหนดการวันพบครูของลูกรัก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2017 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ | โดย : Nattapon Buaurai

ผอ.สมชาย ฟักทอง กล่าวต้อนรับ Ms.Sumire Schino นักเรียนโครงการเอเอฟเอส จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณสมศักดิ์ – คุณสุพัตรา

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2017 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ | โดย : Nattapon Buaurai

นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครู เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
กิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2017 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน, คมกุหลาบ | โดย : Nattapon Buaurai

ผู้อำนวยการสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบรางวัลและให้โอวาทกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันรายการต่างๆ

วันที่ : 9 พฤษภาคม 2017 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค. พ.ศ. 2560

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2017 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค. พ.ศ. 2560