ประกาศ
ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 22 กันยายน 2017 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | โดย : Nattapon Buaurai

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รับการประเมินวิธีการและผลการดำเนินการรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ OBECQA จากคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ : 22 กันยายน 2017 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | โดย : Nattapon Buaurai

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รับการประเมินวิธีการและผลการดำเนินการรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ OBECQA จากคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 14 กันยายน 2017 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นำโดยคณะกรรมการนักเรียน จัดงาน “สวนฯ รังสิต กตัญญุตา บูชาครู” ให้แก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่

วันที่ : 5 กันยายน 2017 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมงานบูรณการชิ้นงานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 5 ก.ย. 2560