Hot Issue
รับสมัครนักเรียน 2557
ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 2 เมษายน 2014 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : Z@L@D1N

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภท นักเรียนทั่วไป ( กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ) ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

IMG_2999
วันที่ : 2 เมษายน 2014 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ | โดย : Z@L@D1N

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสำนักงาน ก.พ.

วันที่ : 2 เมษายน 2014 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : Z@L@D1N

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต4 นักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ

วันที่ : 30 มีนาคม 2014 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : Z@L@D1N

ให้นักเรียน ม.6 มารับ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และประกาศนียบัตร ด้วยตนเองเท่านั้น ในวันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09.00-11.00 น. หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวที่กำหนด