Hot Issue
ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 21 เมษายน 2014 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : Z@L@D1N

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา  2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ : 20 เมษายน 2014 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : Z@L@D1N

ปฏิทินสำหรับนักเรียน 21-30 เมษายน 2557  เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ เริ่มเรียน 08.00 - 13.10 2-3  พฤษภาคม 2557  ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.4 3-5 พฤษภาคม 2557  ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 10  พฤษภาคม 2557 ลงทะเบียนเรียน

วันที่ : 19 เมษายน 2014 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : i2une

เรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่าน เนื่องด้วยในขณะนี้โรงเรียนมีการปรับปรุงถนนด้านหน้าประตูโรงเรียน  จึงขอความกรุณาอย่านำรถยนต์ทุกชนิดเข้ามาบริเวณโรงเรียน 

วันที่ : 2 เมษายน 2014 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : Z@L@D1N

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภท นักเรียนทั่วไป ( กลุ่มการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ) ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

IMG_2999
วันที่ : 2 เมษายน 2014 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ | โดย : Z@L@D1N

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสำนักงาน ก.พ.