ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 14 ธันวาคม 2017 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ | โดย : Nattapon Buaurai

ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อชาย โรงเรียนกีฬาประจำรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ขออุ่นเครื่องกับทีมตะกร้อชาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รายละเอียด ดังนี้

วันที่ : 8 ธันวาคม 2017 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ | โดย : Nattapon Buaurai

นายวีระ กาญจนรังสิตา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกับ ดร.สุภาวดี วงษ์สกุล นายสมชายฟักทอง (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน) นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์

วันที่ : 6 ธันวาคม 2017 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ | โดย : Nattapon Buaurai

นายภวัต งามคุณธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง
กิจกรรมของโรงเรียน

วันที่ : 6 ธันวาคม 2017 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

นายจักรพงษ์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 โดยมีนางสาวจีราพัชร์ แสงเทียน

วันที่ : 6 ธันวาคม 2017 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

นายภวัต งามคุณธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 โดยมีนายณัฐพล บัวอุไร

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2017 | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย : Nattapon Buaurai

โครงการสอบธรรมศึกษา ในวันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ กาล่า โรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต