การรับนักเรียนปีการศึกษา 2558
Hot Issue
ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

วันที่ : 5 มีนาคม 2015 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : Z@L@D1N

วันฝึกซ้อมวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 วันแข่งขันจริง 16-17 มีนาคม 2558 มีรถนักเรียนบริการรับ-ส่ง 14 สาย เหมือนวันสอบ

วันที่ : 4 มีนาคม 2015 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ | โดย : pirapong pridachom

 ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประเภท นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ ( English Program : EP ) ห้องเรียนพิเศษ ( Gifted Education Program : GEP )