Hot Issue
ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

20140813_120506
วันที่ : 20 สิงหาคม 2014 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, คมกุหลาบ | โดย : i2une

ได้รับรางวัลชนะเลิศ     ทุนการศึกษา    5,000  บาท  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20140807_143726
วันที่ : 20 สิงหาคม 2014 | หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์, คมกุหลาบ | โดย : i2une

  ได้รับคัดเลือกจากศาลจังหวัดปทุมธานี  เพื่อเป็นตัวแทน ศาลจังหวัดปทุมธานี