» SKR Channel

» นร.สกร. เป็นตัวแทนภาคกลางในโครงการคบเด็กสร้าง “สื่อ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการคบเด็กสร้าง “สื่อ”  4 วัน 3 คืน จัดโดย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย 5 ภูมิภาค

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...
S__15515656

» ปฐมนิเทศ ม.4/2559

โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ สวนกุหลาบฯ รังสิต (ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การแสดงกลางแจ้งชุด ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี 2558

  การแสดงกลางแจ้งชุด ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี 2558  

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...