» SKR Channel

» สัมภาษณ์นักเรียน สกร. สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

สัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» นร.สกร. เป็นตัวแทนภาคกลางในโครงการคบเด็กสร้าง “สื่อ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการคบเด็กสร้าง “สื่อ”  4 วัน 3 คืน จัดโดย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย 5 ภูมิภาค

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...