» กิจกรรมของโรงเรียน

» เปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต 2561

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมเปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» นำเสนอผลงานบูรณาการ ม.1

นายภวัต งามคุณธรรม รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน ม.1 ในหัวข้อ “บูรณาการสร้างความคิด

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» นำเสนอผลงานบูรณาการ ม.4

นายภวัต งามคุณธรรม รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบูรณาการชิ้นงานนักเรียน ม.4 ในหัวข้อ “Our Utility Program”

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การทดสอบ SKR Pre-Test 2561

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 2,217 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมทดสอบ SKR Pre-Test ประจำปีการศึกษา 2561 โดยทดสอบในวันที่ 28 ม.ค. 2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21

นายภวัต งามคุณธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และคณะผู้บริหาร ร่วมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 “สวนกุหลาบรวมใจ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชาว สกร. รวมใจ บูมสวน ส่งเพื่อนๆ เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561 ชาว สกร. รวมใจ บูมสวน ส่งเพื่อนๆ เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับภาค) ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรม Merry christmas & happy new year และวันเด็ก

สังสรรค์ลูกสวน : ท่านผอ.วีระ กาญจนะรังสิตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสตมาส วันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ร่วมด้วย นางประเทือง วงษ์แจ้ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ปีการศึกษา 2560

นายจักรพงษ์ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 โดยมีนางสาวจีราพัชร์ แสงเทียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ปี 2560

นายภวัต งามคุณธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 โดยมีนายณัฐพล บัวอุไร

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» สอบธรรมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

โครงการสอบธรรมศึกษา ในวันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ กาล่า โรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...