» กิจกรรมของโรงเรียน

» สกร. รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รับการประเมินวิธีการและผลการดำเนินการรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ OBECQA จากคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» สวนฯ รังสิต กตัญญุตา บูชาครู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นำโดยคณะกรรมการนักเรียน จัดงาน “สวนฯ รังสิต กตัญญุตา บูชาครู” ให้แก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมบูรณาการชิ้นงาน ม.4 “STEM of Dreamworld”

นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมงานบูรณการชิ้นงานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 5 ก.ย. 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กีฬาโรงเรียนสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ (รูปกิจกรรม)

โรงเรียนในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ณ สนามกีฬา รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ม.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเกษตร

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

รองฯ อำนาจ จันทร์พางาม เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “เปิดโลก STE เติมเต็มความคิดวิทย์สร้างสรรค์” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผอ.สมชาย ฟักทอง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ญี่ปุ่น-จีน นิทรรศ 2017 (Japanese-Chinese Fair)

ผอ.สมชาย ฟักทอง และคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดงาน ญี่ปุ่น-จีน นิทรรศ 2017 (Japanese-Chinese Fair) ซึ่งการจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ-จีน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิกวิชาการ

ผอ.สมชาย ฟักทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิกวิชาการ ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 จำนวน 181 คน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...