» กิจกรรมของโรงเรียน

» พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียน (สอวน., หุ่นยนต์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์)

ผู้อำนวยการสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบรางวัลและให้โอวาทกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันรายการต่างๆ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค. พ.ศ. 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.4

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค. พ.ศ. 2560  

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง น้องผูกโบว์ให้พี่ ม.1 ม.4

ฝ่ายกิจการนักเรียน ดำเนินกิจกรรมพี่ผูกโบว์ให้น้อง น้องผูกโบว์ให้พี่ ม.1 และ ม.4 เพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัยให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» พิธีรดน้ำรับพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมพิธีรดน้ำรับพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM/STEAM)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM/STEAM Education) ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 24 ปี

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 24 ปี โดยมีพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณสุรพล

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» “เปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต” ครั้งที่ 20

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “เปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต” ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “SKR 4.0 : สวนฯ รังสิต ก้าวสู่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ยินดีต้อนรับ นายภวัต งามคุณธรรม นายจักรพงษ์ จันทร์หอม และนายภาสกร โชคจิตสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...