» กิจกรรมของโรงเรียน

» อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM/STEAM)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM/STEAM Education) ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 24 ปี

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 24 ปี โดยมีพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณสุรพล

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» “เปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต” ครั้งที่ 20

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “เปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต” ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “SKR 4.0 : สวนฯ รังสิต ก้าวสู่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ยินดีต้อนรับ นายภวัต งามคุณธรรม นายจักรพงษ์ จันทร์หอม และนายภาสกร โชคจิตสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมงานบูรณาการ ม.4

นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรมบูรณาการชิ้นงานนักเรียน ม.4 “Our Utility Program”

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» พิธีประดับบ่าและเข้าประจำกองลูกเสือ ม.1

กองลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอิททรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหม่ โดยมีนายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 23

กิจกรรมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 11 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ค่ายจุดประกายนักวิทย์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (103-106) นักเรียนห้องเรียนพิเศษ จำนวน 144 คน เข้าค่ายจุดประกายนักวิทย์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมวันครู ประจำปี 2560

กิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2560 จัดขึ้น ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...