» กิจกรรมของโรงเรียน

» สอบธรรมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

โครงการสอบธรรมศึกษา ในวันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ กาล่า โรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กีฬาภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีการศึกษา2560

ภาพกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สามารถติดตามได้จากเพจ SKR Photo ครับ หรือ คลิกจากลิงค์ต่อไปนี้ อัลบัม 1 อัลบัม 2 อัลบัม 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมลอยกระทง ปี พ.ศ. 2560

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ปี 2560

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนสมาคมครูเก่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» การอบรมพัฒนาครูด้านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรครูในการเตรียมความพร้อมพัฒนาโรงเรียนตามโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ค่ายภาษาไทย ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ม.2

ค่ายภาษาไทยสำหรับห้องเรียนพิเศษ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ค่ายส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ GEP ม.2

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดการอบรมพัฒนานักเรียนและส่งเสริมทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» สกร. รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รับการประเมินวิธีการและผลการดำเนินการรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ OBECQA จากคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» สวนฯ รังสิต กตัญญุตา บูชาครู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นำโดยคณะกรรมการนักเรียน จัดงาน “สวนฯ รังสิต กตัญญุตา บูชาครู” ให้แก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กิจกรรมบูรณาการชิ้นงาน ม.4 “STEM of Dreamworld”

นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมงานบูรณการชิ้นงานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 5 ก.ย. 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...