» ประกาศ

» ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» เกณฑ์การประกวดการแข่งขัน (งานเปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิตครั้งที่ 21)

    1.การแข่งขันทักษะภาษาไทย 2.การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 3.การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 4.เกณrฑ์การแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา 5.การแข่งขันทักษะสุขศึกษา 6.การแข่งขันทักษะศิลปะ 7.การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...