» ข่าวประชาสัมพันธ์

» นักศึกษาบริหารการศึกษา ม.อีสเทิร์นเอเชีย ดูงาน สกร.

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศรายชื่อพี่เลี้ยงลูกเสือ ค่ายลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่24

ประกาศรายชื่อพี่เลี้ยงลูกเสือ ค่ายลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่24

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» New!! ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษา และเลขที่นั่งสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  New!! ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษา และเลขที่นั่งสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560) ⇒ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มีการปรับลำดับที่นั่งสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ปี 2560

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนสมาคมครูเก่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» สกร. รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รับการประเมินวิธีการและผลการดำเนินการรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ OBECQA จากคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าร่วมการ Pre-Camp พี่เลี้ยงลูกเสือ ค่ายลูกเสือสวนกุหลาบฯสัมพันธ์ ครั้งที่ 24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าร่วมการPre-Camp พี่เลี้ยงลูกเสือ ค่ายลูกเสือสวนกุหลาบฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ผู้ที่มีรายชื่อ ให้มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» กีฬาโรงเรียนสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ (รูปกิจกรรม)

โรงเรียนในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ณ สนามกีฬา รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560 (Update 25 สิงหาคม 2560)

(Update 25 สิงหาคม 2560) ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นโท ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นเอก

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...