» ข่าวประชาสัมพันธ์

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการสอบ O-NET

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะผู้บริหาร ครู

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการสอบ 9 วิชาสามัญ

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะผู้บริหาร ครู

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ลงนาม MOU กับโรงเรียนวัดมงคลรัตน์

นายสมชาย ฟักทอง ผอ.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และนางมาลี สุภิรัตน์ ผอ.รร.วัดมงคลรัตน์ ลงนาม MOU

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พี่เลี้ยงปฐมนิเทศปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พี่เลี้ยงปฐมนิเทศปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» งานเปิดลานวิชาการ บ้านสวนฯรังสิต ครั้งที่ 20

งานเปิดลานวิชาการ บ้านสวนฯ รังสิต ครั้งที่ 20 “SKR 4.0 : สวนฯ รังสิต ก้าวสู่ 4.0”

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ยินดีต้อนรับ นายภวัต งามคุณธรรม นายจักรพงษ์ จันทร์หอม และนายภาสกร โชคจิตสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รับสมัคร 🎉 “พี่เลี้ยงค่ายปฐมนิเทศ 60”

รับสมัคร 🎉 “พี่เลี้ยงค่ายปฐมนิเทศ 60” ภายใน 9-17 ก.พ. 2560 ส่งใบสมัครที่ห้องปกครอง เฉพาะ ส.ก.ร. 20 และ 21 เท่านั้น

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศรับสมัครสอบ SKR Pre-Test

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์การสอบ SKR Pre-Test ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...