» ข่าวประชาสัมพันธ์

» กำหนดการวันพบครูของลูกรัก

กำหนดการวันพบครูของลูกรัก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ตอนรับนักเรียนโครงการเอเอฟเอสจากประเทศญี่ปุ่น

ผอ.สมชาย ฟักทอง กล่าวต้อนรับ Ms.Sumire Schino นักเรียนโครงการเอเอฟเอส จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณสมศักดิ์ – คุณสุพัตรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน

นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะครู เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ (English Program และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» รายชื่อพี่เลี้ยงค่ายปฐมนิเทศปีการศึกษา 2560

รายชื่อพี่เลี้ยงค่ายปฐมนิเทศปีการศึกษา 2560 ให้ทุกคนที่มีรายชื่อ มารายงานตัวในวันที่ 6 พ.ค. 2560 ใส่ชุดพละ เวลา 07.00 น.

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ผอ. รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนายการสมชาย ฟักทอง ที่ได้รับโล่รางวัล

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการสอบ O-NET

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะผู้บริหาร ครู

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการสอบ 9 วิชาสามัญ

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะผู้บริหาร ครู

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ลงนาม MOU กับโรงเรียนวัดมงคลรัตน์

นายสมชาย ฟักทอง ผอ.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และนางมาลี สุภิรัตน์ ผอ.รร.วัดมงคลรัตน์ ลงนาม MOU

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พี่เลี้ยงปฐมนิเทศปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พี่เลี้ยงปฐมนิเทศปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...