» คมกุหลาบ

» พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียน (สอวน., หุ่นยนต์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์)

ผู้อำนวยการสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบรางวัลและให้โอวาทกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันรายการต่างๆ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» นร.สกร.ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 3 โอลิิมปิกคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ขอแสดงความยินดีกับนายแสนยากร เสียงเสนาะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 503 และนายจักรพัฒน์ พิกุลแย้ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 504

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» นักเรียน สกร. ที่ได้รับรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 (ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» สัมภาษณ์นักเรียน สกร. สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

สัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศแชมป์ประเทศไทยการแข่งขันตระกร้อชายหาด

นักกีฬาตะกร้อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รางวัลชนะเลิศ แชมป์ประเทศไทย การแข่งขันตะกร้อชายหาด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการสอบ O-NET

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะผู้บริหาร ครู

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการสอบ 9 วิชาสามัญ

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะผู้บริหาร ครู

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศระดับชาติ “เพลงคุณธรรม ม.ปลาย”

นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ รายการประกวด “เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6”

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» นักเรียน สกร. ผ่านเข้าโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 สาขาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางฯ

จากการที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มีนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 57 ทีม และเป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานี กลุ่มที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...