» คมกุหลาบ

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการสอบ O-NET

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะผู้บริหาร ครู

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการสอบ 9 วิชาสามัญ

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และ นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะผู้บริหาร ครู

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศระดับชาติ “เพลงคุณธรรม ม.ปลาย”

นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ รายการประกวด “เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6”

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» นักเรียน สกร. ผ่านเข้าโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 สาขาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางฯ

จากการที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มีนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 57 ทีม และเป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานี กลุ่มที่ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» นร.สกร. รับรางวัลและทุนการศึกษาจากโครงการ TEDET

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาจากโครงการ TEDET

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» ชนะเลิศการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 การแข่งขันกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...

» นร.สกร. เป็นตัวแทนภาคกลางในโครงการคบเด็กสร้าง “สื่อ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการคบเด็กสร้าง “สื่อ”  4 วัน 3 คืน จัดโดย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย 5 ภูมิภาค

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ...