นร.สกร. เป็นตัวแทนภาคกลางในโครงการคบเด็กสร้าง “สื่อ”

เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2016 9:06 น. | หมวดหมู่ : SKR Channel, กิจกรรมของโรงเรียน, ข่าวประชาสัมพันธ์, คมกุหลาบ | โดย Nattapon Buaurai | อ่าน 868 views

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการคบเด็กสร้าง “สื่อ”  4 วัน 3 คืน จัดโดย สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย 5 ภูมิภาค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นตัวแทนของภาคกลาง  เป้าหมาย คือ การสร้างสรรค์สื่ออย่างมีคุณภาพครับ