พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 24 ปี

เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2017 1:36 น. | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย Nattapon Buaurai | อ่าน 306 views

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 24 ปี โดยมีพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณสุรพล เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม Grand Gala Rose ชั้น 4 อาคารสิรินธร 2

« 1 ของ 2 »