อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM/STEAM)

เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2017 1:44 น. | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย Nattapon Buaurai | อ่าน 223 views

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM/STEAM Education) ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จังหวัดเพชรบุรี