สัมภาษณ์นักเรียน สกร. สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

เขียนเมื่อ 30 มีนาคม 2017 23:48 น. | หมวดหมู่ : SKR Channel, คมกุหลาบ | โดย Nattapon Buaurai | อ่าน 576 views

สัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม