พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียน (สอวน., หุ่นยนต์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์)

เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2017 23:59 น. | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน, คมกุหลาบ | โดย Nattapon Buaurai | อ่าน 386 views

ผู้อำนวยการสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบรางวัลและให้โอวาทกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันรายการต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา