ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศในการประกวด Infographic

เขียนเมื่อ 4 กรกฎาคม 2017 16:07 น. | หมวดหมู่ : คมกุหลาบ | โดย : LuCiFer : | อ่าน 219 views

 

ขอแสดงความยินดีนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนชนะเลิศในการประกวด Infographic

โครงการ : ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

ประกวด inforgraphic หัวข้อ : ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย

ประเภท เยาวชนในสถานศึกษา อายุระหว่าง 15-18 ปี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส)

ครูผู้ฝึกสอน

นาย สุธีร์ นาทร

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล

1.พิลาสินี เสียงเสนาะ ชั้น 405

2.อาภาภัทร คงมานะชาญ ชั้น 613

3.ธมลวรรณ จิ้มลิ้มเลิศ ชั้น 609