ม.4 ทัศนศึกษาสวนสนุกดรีมเวิลด์

เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2017 17:25 น. | หมวดหมู่ : กิจกรรมของโรงเรียน | โดย Nattapon Buaurai | อ่าน 421 views

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พร้อมด้วยครูประจำชั้น นำนักเรียนระดับชั้น ม.4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์