การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนการกรอกประวัติ เพื่อมอบตัวนักเรียน
• ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (คลิกที่นี่)