ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนทำแบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้เพื่อทำแบบประเมิน