Gallery 2559

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 24 ปี โดยมีพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณสุรพล เตชะหรูวิจิตร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม Grand Gala Rose ชั้น 4 อาคารสิรินธร 2

"เปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต" ครั้งที่ 20

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในงาน
"เปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต" ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด "SKR 4.0 : สวนฯ รังสิต ก้าวสู่ 4.0" โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนใน สพม.4 และคณะผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ให้การต้อนรับ และร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในกลุ่มสาระฯ ต่างๆ รวมถึงผลงานของนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติเป็นอย่างมาก

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ต้อนรับรองผู้อำนวยการท่านใหม่

คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ยินดีต้อนรับ

นายภวัต งามคุณะรรม นายจักรพงษ์ จันทร์หอม และนายภาสกร โชคจิตสัมพันธ์ มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีกับ ผอ.ใหม่ จากโรงเรียน สกร.

รองฯอธิปย์ อู่แก้ว ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง รองฯมาลี สุภิรัตน์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ รองฯศุภวิทย์ สงคง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคัคณางค์ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

ผอ.สมชาย ฟักทอง มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันในรายการต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง (พระสงฆ์ 89 รูป) ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิตา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559

ทัศนศึกษาเขาดินวนา นักเรียน ม.2

ทัศนศึกษาเขาดินวนา นักเรียน ม.2 วันที่ 1 ธ.ค. 2559

ค่าย English Camp นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ดำเนินโครงการ English Camp ให้กับนักเรียน EP,GEP,SCIUS ม.5 โดยมีนายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

แปรอักษร เลข ๙

สกร. แปรอักษร เลข ๙

กีฬาภายใน สกร. 59

กิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีการศึกษา 2559 (25 พ.ย. 59)

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

สอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก)ประจำปี 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก) ประจำปี 2559 ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร่วมสอบในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,992 คน วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกkยน 2559

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้จัดแผนการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต @Grand Gala Rose Hall อาคารสิรินธร 2 ชั้น 4 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 4 กลุ่มที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาต่างประเทศที่ 2 การงานอาชีพ และ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นลำดับต่อไป วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ยินดีต้อนรับรองศุภวิทย์

ยินดีต้อนรับรองศุภวิทย์ สงคง ได้มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

พิธีน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ และลงนามแสดงความอาลัย

พิธีน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ และลงนามแสดงความอาลัย

ชาว สกร. ร่วมถวายความอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ชาว สกร. ร่วมถวายความอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

ค่ายส่งเสริมศักยภาพ ICT

นายอธิปย์ อู่แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทั่วไป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานเปิดค่ายส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน ICT สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. โดยมีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์ และกิจกรรมซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ย. 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ค่ายจุดประกายนักคิด คณิตศาสตร์

นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานเปิดค่ายจุดประกายนักคิด คณิตศาสตร์ 2559 ซึ่งเป็นค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.101-106 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ย. 2559 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

งานมุทิตาจิต โรงเรียนปทุมวิไล

งานมุทิตาจิต โรงเรียนปทุมวิไล

วันที่ 16 ก.ย. 2559

ลูกสวนฯ รังสิต กตัญญุตาครู บูชาจารย์

ลูกสวนฯ รังสิต กตัญญุตาครู บูชาจารย์

วันที่ 15 ก.ย. 2559

สัมมนาสังคมศาสตร์-2559

สัมมนาสังคมศาสตร์ เรื่องเราจะเปลี่ยนโลกหรือโลกจะเปลี่ยนเรา

กันยายน 2559

กรีฬาสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้

สหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ จัดกิจกรรมกรีฬาเชื่อมความสามัคคีขึนในวันที่ 9 ก.ย. 2559

นำเสนองานบูรณาการ ม.4

กิจกรรมนำเสนองานบูรณาการ ม.4 "STEM of DreamWorld"

สวนฯรังสิต ร่วมน้อยดวงจิต บริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ ที่ 29 ส.ค. 2559

กิจกรรม ญี่ปุ่น-จีน นิทรรศ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรม "ญี่ปุ่น-จีน นิทรรศ" ขึ้นในวันที่ 29 ส.ค. 2559

บรรยากาศ ต้อนรับ "เทวินทร์ หาญปราบ"

นายนิวัฒน์ เสนาะ ผู้ช่วยฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นตัวแทนของโรงเรียน และนำตัวแทนนักเรียนไปแสดงความยินดี และต้อนรับ เทวินทร์ หาญปราบ (ศิษย์เก่า ส.ก.ร. รุ่น 18) นักกีฬาเทควันโด เหรียญเงิน โอลิมปิก ริโอเกมส์ 2016 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2559

วันพบครูของลูกรัก 20-21 ส.ค. 59

วันพบครูของลูกรัก 20-21 ส.ค. 59

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559

วันแม่แห่งชาติ 2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

รร.สวนกุหลาบฯ รังสิต ลงนาม MOU รร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยโทไก

รร.สวนกุหลาบฯ รังสิต ลงนาม MOU รร.มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยโทไก

นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ศึกษาดูงาน

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ศึกษาดูงานทางด้านวิชาการ
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559

กิจกรรมศูนย์การเรียนเศษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมศูนย์การเรียนเศษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการทำสมุนไพรตะไคร้หอมกำจัดยุง การทำน้ำยาสระผมสมุนไพร และการทำยาดมสมุนไพรแก้หวัด โดนวิทยากรจากสถานที่ทำงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติย์ นายบุญเลิศ เสาะแสง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายอำนวย สังวาลเล็ก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาก้าวกน้า จ.ปทุมธานี นางสุพรรณี โพธิ์แก้ว วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559

กิจกรรมค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนห้อง 303-306, 415 และ 515 และนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-15.30 น.

กิจกรรม "อบรมมารยาทไทย"

นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม "อบรมมารยาทไทย" ให้กับตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทที่ถูกต้องและดีงาม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,สมาคมผู้ปกครองและครู,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะผู้บริหาร,คณะครู,บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2559

ประชุมครูครั้งที่ 7/2559 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประกวดขบวนพาเหรดในงานกีฬา อบจ.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เข้าประกวดขบวนพาเหรดในแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา อบจ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นการจัดกีฬาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สัปดาห์ที่ 2 ให้รู้จักการใช้สิทธิ์ (6 สัปดาห์ประชามติ)

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เผยแพร่ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติแก่ประชาชนตามชุมชนใกล้โรงเรียน และภายในโรงเรียนได้จัดนิทรรศการเรื่องการออกเสียงประชามติ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะพลโลก ระดับชั้น ม.1

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะพลโลก
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559

โรงเรียนสตรีนนทบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบฯ รังสิต

โรงเรียนสตรีนนทบุรี ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรือง
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้และแนวทางการจัดโครงการห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559

กิจกรรม Morning Talk” อบรมความรู้สู่ทักษะชีวิต

นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานเปิด “กิจกรรม Morning Talk” อบรมความรู้สู่ทักษะชีวิตโดยผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ มาเล่าประสบการณ์สอดแทรกกิจกรรม ตลอดทั้งสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 11 -15 กรกฎาคม 2559

โครงการอาสาสมัครเพื่อความมั่นคง จังหวัดปทุมธานี

นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการอาสาสมัครเพื่อความมั่นคง จังหวัดปทุมธานี” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ให้เกิดจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติในการสำนึกรักบ้านเกิด สิ่งแวดล้อม และสาธารณะประโยชน์ โดยวิทยากร : ร.ท.ปริญญวัสส์ เกตุอุไรพัชร์ ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์ ที่ 1 กองร้อยพลเสนารักษ์ และคณะจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559

เที่ยวท่อง ล่องคลองรังสิต ชวนน้องสวนฯรังสิต หล่อเทียนพรรษา

นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม
“เที่ยวท่อง ล่องคลองรังสิต ชวนน้องสวนฯรังสิต หล่อเทียนพรรษา” ประจำปี 2559 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Morning Talk ม.4

กิจกรรม Mornig Talk ซึ่งฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนได้ประสานกับเครือข่ายผู้ปกครองจัดโครงการอบรมความรู้สู่ทักษะชีวิต โดยผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ จะมาเล่าประสบการณ์สอดแทรกกิจกรรม ตลอดทั้งสัปดาห์  ตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม พ.ศ.2559
--------------------------------------------
วิทยากร::
คุณชัญญชิฏา เจียประเสริฐ
ผู้กำกับการพากย์ "บาร์บี้" และการ์ตูนจาก Cartoon Network ให้ความรู้ การพากษ์การ์ตูนเบื้องต้น เพื่อค้นหาตัวตน ว่าจะเริ่มต้นจากอะไร และใช้เสียงอย่างไร ในการพากย์การ์ตูน
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559

Morning Talk ม.6

กิจกรรม Morning Talk ซึ่งฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนได้ประสานกับเครือข่ายผู้ปกครองจัดโครงการอบรมความรู้สู่ทักษะชีวิต โดยผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ จะมาเล่าประสบการณ์สอดแทรกกิจกรรม ตลอดทั้งสัปดาห์
ตั้งแต่วันที่ 11-15 กรกฎาคม พ.ศ.2559
วิทยากร::คุณนิตยา นึนถึก เล่าประสบการณ์และให้ความรู้ในส่วนการบริหารงานฝ่ายบุคคล จากบริษัท ฝาจีบ จำกัด
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559

นักเรียน ม.4 ทัศนศึกษา Dream World

นักเรียน ม.4 ทัศนศึกษา Dream World ในหัวข้อ STEM of Dream World

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศึกษาดูงาน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบงานห้องสมุด งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพ
วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2559

กิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย

กิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัย

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559

« 1 ของ 2 »