Gallery 2560

คณะผู้ปกครองส่งมอบดอกไม้จันทน์แก่โรงเรียนสวนฯรังสิต

คณะผู้ปกครองส่งมอบดอกไม้จันทน์แก่โรงเรียนสวนฯรังสิต

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior

ค่ายจุดประกายนักวิทย์

นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายจุดประกายนักวิทย์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(ม.103-106) โดยมีนายฤทธิรงค์ สวากัลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้นักเรียนได้จุดประกายความคิด ได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ.2560 เครดิตภาพ : นักเรียนชุมนุมโสตฯ

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

Science Camp 2017

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

วันพบครูของลูกรัก 1/2560

วันพบครูของลูกรัก หรือวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค. พ.ศ. 2560