Gallery 2560

รับการประเมิน OBECQA

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รับการประเมินวิธีการและการดำเนินการรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ OBECQA จากคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 21 ก.ย. 2560

สวนฯรังสิต กตัญญุตา บูชาครู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นำโดยคณะกรรมการนักเรียน จัดงาน "สวนฯ รังสิต กตัญญุตา บูชาครู" ให้แก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่ ผอ.สมชาย ฟักทอง คุณครูประเสริฐ จุลวงษ์ คุณครูมลฤดี มารุตวงศ์ คุณครูนงลักษณ์ ช่างต่อ และคุณครูวิภา สิงหาวีรสมร

กิจกรรมบูรณาการชิ้นงาน ม.4 2560

นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมงานบูรณการชิ้นงานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 5 ก.ย. 2560

กีฬาสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ 2560

โรงเรียนในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ณ สนามกีฬา รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 2560

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนหนองไผ่เข้าศึกษาดูงาน สกร.

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์(สพม.40) จำนวน 114 คน นำโดย นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้ นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเดินเยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงเรียนอย่างเป็นกันเอง

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560

ม.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองต่างๆ และ ชมนิทรรศการแหล่งเรียนรู้มากมาย ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเช่น ชมภาพยนตร์ 3 มิติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืช ทำกิจกรรมกลุ่มโดยมีวิทยากรให้ความรู้ มีการสาธิตและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติปลูกต้นไม้คอนโด เป็นต้น

กิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

รองฯ อำนาจ จันทร์พางาม เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “เปิดโลก STE เติมเต็มความคิดวิทย์สร้างสรรค์” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่ล้ำเลิศทางด้านความคิด สามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย(รัชกาลที่ 4), มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่แข่งขันทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม, กิจกรรมประกวด The Mask Eco,กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์, การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์การแข่งขันจรวดขวดน้ำและร่มพยุงไข่ , การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และกิจกรรมตลาดนัด healthy Sci-Food Market

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผอ.สมชาย ฟักทอง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ นายวีระ กาญจนะรังสิตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายพีระ ชัยศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นด้านต่าง ๆ และแม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้นเรียน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระคุณของแม่ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 เครดิตภาพนักเรียนชุมนุมโสตฯ : 1.ด.ช. สุดเดช บูญพรม ม.312 2.ด.ช.ภูษินันท์ ปริศวงศ์ ม.208 3.ด.ญ.อภิญญา ภัคศิริกุลวัฒน์ ม.215 4.ด.ญ.ณฤดี ศิริพงศ์ ม.213 5.ด.ญ.ธนิสร ส่งศรี ม.213 6.ด.ญ.ปิยวรรณ คำตั้งหน้า ม.310 7.นางสาว นิชาภา ผ่องอำไพ ม.404 (ประธานชุมนุมโสตฯ)

ญี่ปุ่น-จีน นิทรรศ 2017 (Japanese-Chinese Fair)
251 รูปภาพ · Updated 5 วันที่แล้ว

ผอ.สมชาย ฟักทอง และคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดงาน ญี่ปุ่น-จีน นิทรรศ 2017 (Japanese-Chinese Fair) ซึ่งการจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ-จีน ได้แสดงความสามารถทางภาษา ในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ละคร การเต้นรำ การร้องเพลง การสาธิตวัฒนธรรมต่าง ๆ ของภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโตไก ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแกรนด์กาล่าโรส อาคารสิรินธร 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เครดิตจากนักเรียนชุมนุมโสตฯ 1. นางสาว นิชาภา ผ่องอำไพ ม.404 2. เด็กชาย สุดเดช บุญพรหม ม.312 3. เด็กหญิง อภิญญา ภัคศิริกุลวัฒน์ ม.215 4. เด็กหญิง ธนิสร ส่งศรี ม.213 5. เด็กหญิง ณฤดี ศิริพงษ์ ม.213 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

ส่งเสริมคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิกวิชาการ

ผอ.สมชาย ฟักทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิกวิชาการ ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 จำนวน 181 คน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ สร้อยแสง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ.2560

เตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์สู่โอลิมปิก

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตะหนักถึงความสำคัญในการส่้งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาส ได้รับการพัฒนาการศึกษา ช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรสากล โดยจัดการเรียน 3 กลุ่ม คือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2560

ผอ.สมชาย ฟักทอง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โดมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อ 1-2560

โรงเรียนสวนฯรังสิต ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อ ที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดปทุมธานี และไปแข่งระดับภาคต่อไป

อบรมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2560

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ผอ.สมชาย ฟักทอง เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 จำนวน 93 คน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับเกียรติจาก คุณบุญเลิศ เสาะแสวง วิทยากรจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในการบรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และ คุณสุพรรณี โพธิ์แก้ว วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสมุนไพรสเปรย์ฉีดเท้าและการทำยาหม่องสมุนไพร

ติวความรู้มุ่งสู่โอลิมปิก

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ผอ.สมชาย ฟักทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ติวความรู้มุ่งสู่โอลิมปิก สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 144 คน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกและเป็นตัวแทนไปแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

พิธีทำบุญถวายภัตตาหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปี 2560

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัด พิธีทำบุญถวายภัตตาหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560

มอบรางวัลนักกีฬา

นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบรางวัลให้กับนักกีฬาของโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และนักกีฬาที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่างประเทศ

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2560

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2560

ม.4 ทัศนศึกษา STEM of Dreamworld 2560

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ ในหัวข้อ STEM of Dreamworld

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นำโดยนายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแผนการภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น

การสอบเพชรยอดมงกุฎ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการเพชรยอดมงกุฎ ในวันอังคาร ที่ 27 มิ.ย. 2560

ม.1 ทัศนศึกษาพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้ปกครองส่งมอบดอกไม้จันทน์แก่โรงเรียนสวนฯรังสิต

คณะผู้ปกครองส่งมอบดอกไม้จันทน์แก่โรงเรียนสวนฯรังสิต

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior

ค่ายจุดประกายนักวิทย์

นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายจุดประกายนักวิทย์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(ม.103-106) โดยมีนายฤทธิรงค์ สวากัลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้นักเรียนได้จุดประกายความคิด ได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ.2560 เครดิตภาพ : นักเรียนชุมนุมโสตฯ

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

Science Camp 2017

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

วันพบครูของลูกรัก 1/2560

วันพบครูของลูกรัก หรือวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค. พ.ศ. 2560