โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต @Suankularbwittayalai Rangsit School 02-904-9803-5
edit