รายงานการสอนห้อง ม.113 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 07/02/2567 7 อ21202 Oliver Review 0
พุธ ที่ 07/02/2567 5 ค21102 วิลาวัณย์ การนำเสนอข้อมูล 6, 36
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 อ21202 Oliver review 4,6,9,15
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง 4, 6, 15 17
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 31/01/2567 7 อ21202 Oliver ISP2-P 0
พุธ ที่ 31/01/2567 5 ค21102 วิลาวัณย์ คำถามทางสถิติ 3, 8
อังคาร ที่ 30/01/2567 5 ส21102 รุ่งทิวา นำเสนอวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 3,8,37
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 อ21202 Oliver TCP-M
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน 4
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 ค21102 วิลาวัณย์ ข้อมูลและประเภทของข้อมูล 36
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะที่ 7
พุธ ที่ 24/01/2567 7 อ21202 Oliver ISP2-R 0
พุธ ที่ 24/01/2567 5 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาร้อยละ -
อังคาร ที่ 23/01/2567 5 ส21102 รุ่งทิวา วัฒนธรรมไทย ใบงาน4.1 33,37
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 อ21202 Oliver ISP2-M 36
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายลิขสิทธิ์ 1,21,36
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาร้อยละ 1, 21, 36
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
พุธ ที่ 17/01/2567 7 อ21202 Oliver ISP2-N,O
พุธ ที่ 17/01/2567 5 ค21102 วิลาวัณย์ การเขียนร้อยละในรูปอัตราส่วน 4, 15
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 อ21202 Oliver TCP-P & Listening test 4, 6, 7, 8, 9, 15, 38
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค 6,38
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ การเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ 4, 7, 8, 9, 12, 15
อังคาร ที่ 09/01/2567 5 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายการศึกษา ใบงาน 3.2 6
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ ซ้อมเชียร์และแปรอักษร
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 อ11012 ลภัสรดา ทำงานทีีมอบหมาย
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 อ21202 Oliver TCP-J,L 4,
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ท21102 อุมาพร เชียร์และแปรอักษร
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 3.1 14
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ สัดส่วนผกผัน 14
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสัดส่วน 2, 6, 8, 15
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ คำสแลง
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ คำสแลง
พุธ ที่ 03/01/2567 7 อ21202 Oliver ISP2-J,K 7,9,15,29,37,
พุธ ที่ 03/01/2567 5 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสัดส่วน 6,7,8,16,28,29,37
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ว20206 กินรี โรคทางพันธุกรรม
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ว20206 กินรี โรคทางพันธุกรรม
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายเด็ก 3,4,9,15,18,21,28,29,30 37,38
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ สัดส่วน เลขที่ 4, 9, 15
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 20/12/2566 7 อ21202 Oliver review 0
พุธ ที่ 20/12/2566 5 ค21102 วิลาวัณย์ อัตราส่วนหลายๆอัตราส่วน เลขที่ 4,6,9,10,15,17,34
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ว20206 กินรี พันธุศาสตร์
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ว20206 กินรี พันธุศาสตร์
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ท21102 อุมาพร สอบอาขยาน/ติดตามงาน
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 อ21202 Oliver Review 9,15
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ อัตราส่วน เลขที่ 4,6,9,10,14,15,17,34,37
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ว21205 รุตชเดช ทำงานค้างส่ง และสอบ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ว21205 รุตชเดช ทำงานค้างส่ง และสอบ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ O-Net เลขที่ 6 ณัฐธนพงษ์,เลขที่ 14 ภูสิทธิ, เลขที่ 15 ยุทธศาสตร์,เลขที่ 29 พรรณิภา, เลขที่ 40 ปารัช
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ว21102 กินรี สมดุลความร้อน
พุธ ที่ 06/12/2566 7 อ21202 Oliver ISP2-H 7,9,15.4.8
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสมการ เลขที่ 15 ยุทธศาสตร์
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ว20206 กินรี ระบบนิเวศ
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ว20206 กินรี ระบบนิเวศ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 อ21202 Oliver TCP-G 4,8U,34,36.7,9,15,29,35
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน2.1 36
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ว21205 รุตชเดช สรเางเกมส์จากโปรแกรม Scrath เกมส์ตะลุยอวกาศ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ว21205 รุตชเดช สรเางเกมส์จากโปรแกรม Scrath เกมส์ตะลุยอวกาศ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ท21102 อุมาพร คำบุพบท คำอุทาน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสมการ เลขที่ 6 ณัฐธนพงษ์
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ง20283 มลฤดี การออกแบบร้านค้า/การส่งเสริมการขาย
พุธ ที่ 29/11/2566 7 อ21202 Oliver ISP2-G 6
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ค21102 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน เลขที่ 6 ณัฐธนพงษ์
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ว20206 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องการสืบพันธุ์พืชดอก, ระบบนิเวศ
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ว20206 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องการสืบพันธุ์พืชดอก, ระบบนิเวศ
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ส21102 รุ่งทิวา นำเสนองานรัฐธรรมนูญ ครบ
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ท21102 อุมาพร คำวิเศษณ์
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 อ21202 Oliver TCP-f,h 0
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ท21102 อุมาพร กิจกรรมวันลอยกระทง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ครบ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 อ21102 พระเอก Post test U.5
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ท21102 อุมาพร คำกริยา
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ เลขที่ 6 ณัฐธนพงษ์,เลขที่36 วชิรญาณ์
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ว20206 กินรี การสร้างเซลล์สืบพันธุ์พืชดอก 4 6 9 13 15
พุธ ที่ 22/11/2566 7 อ21202 Oliver Speaking test 13,4
พุธ ที่ 22/11/2566 5 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ เลขที่ 4 จิรัชย์ ,เลขที่ 6 ณัฐธนพงษ์, เลขที่ 9 ธรรมนูญ ,เลขที่ 13 พีระวิทย์ , เลขที่ 15 ยุทธศาสตร์
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ว20206 กินรี การสร้างเซลล์สืบพันธุ์พืชดอก 6 13
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ท21102 อุมาพร คำสรรพนาม
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ เลขที่ 6 ณัฐธนพงษ์ ,เลขที่ 36 วชิรญาณ์
พุธ ที่ 15/11/2566 7 อ21202 Oliver ISP2-F 17,37,6,36
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ว20206 กินรี การสร้างเซลล์สืบพันธุ์พืชดอก 6 17 36 37
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ว20206 กินรี การสร้างเซลล์สืบพันธุ์พืชดอก 6 17 36 37
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน1.3-1.4 ครบ
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ท21102 อุมาพร รักการอ่าน
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ประเภทของอาชีพ / แบบฝึกหัด หน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 อ21202 Oliver TCP-E 4,28,36
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ท21102 อุมาพร ชนิดและหน้าที่ของคำนาม
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ส21104 โรจนัสถ์ พุทธประวัติ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา สิทธิและเสรีภาพ ครบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน เลขที่ 29 พรรณิภา,เลขที่ 36 วชิรญาณ์,เลขที่37 วิมพ์วิภา
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ท21102 อุมาพร สวดโอ้เอ้วิหารราย ทำนองกาพย์ยานี 11
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน เลขที่2 กัณธาวิชญ์,เลขที่ 6 ณัฐธนพงษ์, เลขที่ 36 วชิรญาณ์
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติการเท่ากัน เลขที่ 17 อนันตโชค,เลขที่ 36 วชิรญาณ์
พุธ ที่ 08/11/2566 7 อ21202 Oliver ISP2-B 36
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ส21104 โรจนัสถ์ ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน เลขที่ 36 วชิรญาณ์
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว20206 กินรี การสืบพันธุ์พืชดอก 36
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ว20206 กินรี การสืบพันธุ์พืชดอก 36
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ท21102 อุมาพร แบบฝึกทักษะกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ความสำคัญของอาชีพ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 อ21202 Oliver TCP-C 3,4,38
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 อ21102 พระเอก Unit5: listening
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ท21102 อุมาพร บทวิเคราะห์กาพย์เห่ขมเครื่องคาวหวาน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา วิถีประชาธิปไตย ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน เลขที่3 ,เลขที่ 36,เลขที่ 37
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันรักตัวฉัน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 ท21102 อุมาพร บทนำกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ สมการ เลขที่ 36 วชิรญาณ์
พุธ ที่ 01/11/2566 7 อ21202 Oliver ISP2-A 36
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ค21102 วิลาวัณย์ การเขียนนิพจน์พีชคณิต เลขที่ 36 วชิรญาณ์
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ว20206 กินรี องค์ประกอบของดอก 36
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ว20206 กินรี องค์ประกอบของดอก 36
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ส21102 รุ่งทิวา พลเมืองดีฯ ใบงาน 1.1 2,15,36
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ท21102 อุมาพร คัดลายมือ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 อ21202 Oliver TCP Lesson A 6, 7, 22
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ท21102 อุมาพร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา /ทำข้อตกลงร่วมกันภายในคาบเรียน 8,15
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา พลเมืองดีฯ ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ พีชคณิต เลขที่ 6 ณัฐธนพงณ์ ,เลขที่ 15 ยุทธศาสตร์, เลขที่ 22 กานต์ธิดา
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันคือฉัน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ