รายงานการสอนห้อง ม.114 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 07/02/2567 6 อ21202 Oliver revieew 0
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 ค21102 ธนกร แผนภูมิวงกลม
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 อ21202 Oliver Review 0
ศุกร์ ที่ 02/02/2567 2 ค21102 ธนกร เปิดลานวิชาการ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 31/01/2567 6 อ21202 Oliver ISP2-R 0
พุธ ที่ 31/01/2567 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 อาชีพกับเศรษฐกิจ
อังคาร ที่ 30/01/2567 9 ค21102 ธนกร กราฟเส้น
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ค21102 ธนกร กราฟเส้น
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนเรียงความ
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ศ21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ท21102 ศิรินันท์ จดหมายกิจธุระ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ค21102 ธนกร แผนภูมิแท่ง
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 อ21202 Oliver TCP-M
จันทร์ ที่ 29/01/2567 10 ท21102 ศิรินันท์ มาตราตัวสะกด
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ค21102 ธนกร เก็บคะแนนอัตราส่วน
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนจดหมาย
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 ค21202 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนน เลขที่ 2,35,36 ลา
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ค21202 วนัสนันท์ อัตราส่วน เลขที่ 2,35,36 ลา
พุธ ที่ 24/01/2567 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัด หน่วยที่ 4
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 ค21102 ธนกร ร้อยละ
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 ค21102 ธนกร ร้อยละ
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนจดหมายส่วนตัว
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 ศ21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ค21102 ธนกร สัดส่วนผกผัน
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ค21202 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะโจทย์สมการ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 อ21202 Oliver ISP2-N,O 34
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
ศุกร์ ที่ 19/01/2567 2 ค21102 ธนกร กรีฑาสวน
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
พุธ ที่ 17/01/2567 6 อ21202 Oliver Speaking test ISP2-N 6,10
พุธ ที่ 17/01/2567 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ค21102 ธนกร ร้อยละ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 ค21202 วนัสนันท์ ประยุกต์สมการ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 อ21202 Oliver TCP-m.p 2,22
ศุกร์ ที่ 12/01/2567 2 ค21102 ธนกร กีฬาสี
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ค21102 ธนกร ร้อยละ
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ว21102 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องลมฟ้าอากาศ
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ศ21102 วิมล ดนตรีวัฒนธรรมต่างๆ -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ท21102 ศิรินันท์ แบบทดสอบ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ค21102 ธนกร สัดส่วน
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 อ21202 Oliver TCP-J,L 1,4,3
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ค21202 วนัสนันท์ ประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ค21102 ธนกร ดนตรีในสวน
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ท21102 ศิรินันท์ ร่วมกิจกรรมประชันดนตรีชมพู-ฟ้า
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 ท21202 ประพาฬรัตน์ การรวบรวมข้อมูล/แบบฝึกทักษะ 3.2 เรื่องการรวบรวมข้อมูล 6
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ คำสแลง
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ คำสแลง
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตรีสากล -
พุธ ที่ 03/01/2567 6 อ21202 Oliver ISP2-J,K 6,12,3,5,7,9,15
พุธ ที่ 03/01/2567 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ค21102 ธนกร อัตราส่วน
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ แจ้งผลสอบกลางภาค ทำนองเสนาะ
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ว21102 กินรี พายุฝนฟ้าคะนอง
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตรีสากล -
ศุกร์ ที่ 22/12/2566 1 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ศ21102 วิมล อิทธิพลดนตรี -
พุธ ที่ 20/12/2566 6 อ21202 Oliver review 0
พุธ ที่ 20/12/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
พุธ ที่ 20/12/2566 11 ว21102 กินรี การเกิดเมฆและฝน/การพยากรณ์อากาศ
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ว21102 กินรี การเกิดเมฆและฝน/การพยากรณ์อากาศ
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ค21102 ธนกร ทบทวนสมการ
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ว21102 กินรี ความชื้น
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 ค21102 ธนกร กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครสภานักเรียน
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ศ21102 วิมล อิทธิพลดนตรี -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของสมการ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 อ21202 Oliver TCP-G 1,4,6,8,10,3.26,25,35
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ค21202 วนัสนันท์ จุดตัดแกน X,Y
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ว21102 กินรี อุณหภูมิอากาศและความกดอากาศและลม
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 5 ว21102 กินรี อุณหภูมิอากาศและความกดอากาศและลม
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 ท21202 ประพาฬรัตน์ ติดตามงานค้าง 1.1-2.3 3, 39
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ท20204 ประพาฬรัตน์ คำทับศัพท์
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 ท20204 ประพาฬรัตน์ คำทับศัพท์
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ศ21102 วิมล การขับร้อง -
พุธ ที่ 06/12/2566 6 อ21202 Oliver ISP2-H 4,10,7,23/25
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 อ21202 Oliver TCP-FH 1,4,6,8,10,27,29,39
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ว21102 กินรี กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ว21205 รุตชเดช สร้างเกมส์จากโปรแกรม Scratch เกมที่ยังค้างส่ง
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ว21205 รุตชเดช สร้างเกมส์จากโปรแกรม Scratch เกมที่ยังค้างส่ง
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ค21202 วนัสนันท์ กราฟ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ว21102 กินรี บรรยากาศของเรา
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ว21102 กินรี บรรยากาศของเรา
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ค21102 ธนกร สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ท21102 ศิรินันท์ คำอุทาน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ท20204 ศิรินันท์ คำลงท้ายในสื่อออนไลน์
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ท20204 ศิรินันท์ คำลงท้ายในสื่อออนไลน์
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ คำสันธาน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ศ21102 วิมล ศึกษา Google site -
พุธ ที่ 29/11/2566 6 อ21202 Oliver ISO2-G 16,18,39
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ คำบุพบท
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ส21102 นารีรัตน์ โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ เลขที่ 16,18,19 ลาป่วย
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ว21102 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องพลังงานความร้อน 16 18 19
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ค21202 วนัสนันท์ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ว21102 กินรี สมดุลความร้อน ทดสอบเก็บคะแนน 3
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ว21102 กินรี สมดุลความร้อน ทดสอบเก็บคะแนน 3
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 อ21102 พระเอก Post test U.5
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ท21102 ศิรินันท์ คำกริยา
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 ท21202 ประพาฬรัตน์ เรื่ององค์ประกอบของหนังสือ/แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 สิ่งพิมพ์การเลือกและการใช้/แบบฝึกทักษะเรื่ององค์ประกอบของหนังสือ -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ท20204 ประพาฬรัตน์ ใบงานที่ 3 เรื่องการใช้คำลงท้ายในสื่อออนไลน์
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 ท20204 ประพาฬรัตน์ ใบงานที่ 3 เรื่องการใช้คำลงท้ายในสื่อออนไลน์
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ คำกริยา
พุธ ที่ 22/11/2566 6 อ21202 Oliver Speaking test 16
พุธ ที่ 22/11/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
พุธ ที่ 22/11/2566 3 อ21102 พระเอก Unit5: Post exercise (Present Simple and Adverb of frequency)
อังคาร ที่ 21/11/2566 5 ค21102 ธนกร หยุดภายใน แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71
จันทร์ ที่ 20/11/2566 8 ค21102 ธนกร หยุดภายใน แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ค21202 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 กราฟและการนำไปใช้
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ว21102 กินรี สมดุลความร้อน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ว21102 กินรี สมดุลความร้อน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ค21102 ธนกร การแก้สมการเศษส่วน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ท21102 ศิรินันท์ คำสรรพนาม
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ท20204 ศิรินันท์ ใบงานเรื่องคำสแลงในออนไลน์
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 5 ท20204 ศิรินันท์ ใบงานเรื่องคำสแลงในออนไลน์
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ คำนาม
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ศ21102 วิมล ทฤษฎีดนตรีสากล -
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ศ21103 วีรวัลย์ ประวัติรำวงมาตรฐาน 4, 35
พุธ ที่ 15/11/2566 6 อ21202 Oliver ISP2-F 5
พุธ ที่ 15/11/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ประเภทของอาชีพ
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ คุณค่าทางวรรณคดี
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ค21102 ธนกร การแก้สมการด้วยสมบัติการแจกแจง
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ว21102 กินรี สมดุลความร้อน
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ค21102 ธนกร การแก้สมการด้วยสมบัติการบวกและการคูณ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ค21202 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 เลขที่ 7 ลา,เลขที่ 10 ซ้อมศิลปหัตถกรรม,เลขที่ 2,14,18 เข้าห้องช้า 20 นาที
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ศ21103 วีรวัลย์ ประวัติรำวง/ปฏิบัติรำวง ครบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 อ21202 Oliver TCP-E 0
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ค21202 วนัสนันท์ กราฟและการนำไปใช้
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร, การถ่ายโอนความร้อน 5
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร, การถ่ายโอนความร้อน 5
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ค21102 ธนกร การแก้สมการด้วยสมบัติของการเท่ากันสำหรับการบวกและการคูณ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ท21102 ศิรินันท์ วิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดี
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ท21202 ประพาฬรัตน์ ประโยชน์ของการอ่าน/แบบฝึกทักษะ 1.3 เรื่องประโยชน์ของการอ่าน/แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่1 เรื่องการอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1. ด.ช.ณัฐพงศ์ กองสำลี เลขที่ 5 (ลาป่วย) 2. ด.ช.สุภณ ทองสายบัว เลขที่ 16 (ลาป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ท20204 ประพาฬรัตน์ ใบงานเรื่องสื่อสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชัน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ท20204 ประพาฬรัตน์ ใบงานเรื่องสื่อสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชัน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตรีไทย -
พุธ ที่ 08/11/2566 6 อ21202 Oliver ISP2-B 4
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ความสำคัญของอาชีพ
พุธ ที่ 08/11/2566 3 อ21102 พระเอก Unit5: speaking
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ส21102 นารีรัตน์ การเคารพสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 5 ลาป่วย
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ค21102 ธนกร สมบัติการเท่ากัน
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ว21102 กินรี ความร้อนกับการขยายตัวและการหดตัวของสสาร
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันรักตัวฉัน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ท21202 ประพาฬรัตน์ เทคนิคการอ่าน/แบบฝึกทักษะ 1.2 เรื่องเทคนิคการอ่าน ด.ช.ณัฐพงศ์ กองสำลี เลขที่ 5 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ค21102 ธนกร คำตอบของสมการ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของคู่อันดับ เลขที่ 7 ลา
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ส21102 นารีรัตน์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชน เลขที่ 6 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 อ21202 Oliver TCP-C 6
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร 30
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร 30
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ค21102 ธนกร สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์ยานี 11
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ท21202 ประพาฬรัตน์ ความหมายและความสำคัญของการอ่าน/แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทักษะ -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ท20204 ประพาฬรัตน์ ชี้แจงการเรียนคำอธิบายรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ท20204 ประพาฬรัตน์ ชี้แจงการเรียนคำอธิบายรายวิชา
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของคู่อันดับ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ศ21102 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ศ21103 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา/นาฏยศัพท์ และ ภาษาท่า 1
พุธ ที่ 01/11/2566 6 อ21202 Oliver ISP2-A
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ง21102 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชาการงานอาชีพ 2
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์ยานี 11
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ แนะนำรายวิชา สร้างข้อตกลง คัดลายมือ
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ส21102 นารีรัตน์ จิตสาธารณะ ครบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ค21102 ธนกร การเขียนนิพจน์พีชคณิต -
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ว21102 กินรี แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันคือฉัน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ค21102 ธนกร นิพจน์พีชคณิต 2
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ค21202 วนัสนันท์ คู่อันดับ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ส21102 นารีรัตน์ ความหมายของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เลขที่ 1,7 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 อ21202 Oliver TCP-A 1,7
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ