รายงานการสอนห้อง ม.102 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พุธ ที่ 07/02/2567 3 ง21101 วรรณี อาหาร -
พุธ ที่ 07/02/2567 2 ค21102 Joshua Post Test
อังคาร ที่ 06/02/2567 8 ว 21205 กฤดา final conclusion
อังคาร ที่ 06/02/2567 7 ว 21205 กฤดา final conclusion
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 3 ค21102 Joshua Intro to statistical questions
พุธ ที่ 31/01/2567 3 ง21101 วรรณี อาหาร -
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ว 21205 กฤดา Mini Final Project
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 ว 21205 กฤดา Mini Final Project
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ท21102 ศิรินันท์ โวหารการเขียน
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ค21102 Joshua Slope Intercept Cont/ begin chapter review student 26 absent
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนย่อความ
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ท21102 ศิรินันท์ เขียนเรียงความ
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ค21102 Joshua Slope intercept form expanded none
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ว21102 Daniel SUPP & CORE review quizzes Absent - 14
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 ค21102 Joshua Slope Intercept form of a line number 14 absent
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ว21102 Daniel Recent Climate Change Absent - 14
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 ท21102 ศิรินันท์ มาตราตัวสะกด
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ว21102 Daniel Page 77
พุธ ที่ 24/01/2567 5 ว21102 Daniel Page 77
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ง21101 วรรณี อาหาร 13
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ค21206 Joshua facilitating students in Finding slope from graph base on their posted Google Classroom roll number 13 Sirawit
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ว 21205 กฤดา Ultimate scratch
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ว 21205 กฤดา Ultimate scratch
อังคาร ที่ 23/01/2567 5 ว 21205 กฤดา Ultimate scratch
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนจดหมายส่วนตัว
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ค21102 Joshua Line slopes - Coordinate Plane Student no. 19 is absent.
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ส20209 Roderick Final Project 1 Student missing
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 อ21102 Daniel CEFR
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ว21102 Daniel Workbook 77 Climate
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ท21102 ศิรินันท์ นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ค21206 Joshua Score up camp project inspections and improvements Student 13 Absent
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 ค21102 Joshua U7: Lesson 3 (Constant Rate of Change)
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ท21102 ศิรินันท์ แบบทดสอบ
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 ส20209 Roderick Antartica all present.
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 ว21102 Daniel Unit Test + project
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 5 ว21102 Daniel Unit Test + project
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 ค21102 Joshua Score-Up Camp Booklet & Presentations
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตรีสากล -
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ค21206 Joshua Graphing on the coordinate plane everyone was present.
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ว21102 Daniel Weather variables Kathina
พุธ ที่ 03/01/2567 5 ว21102 Daniel Weather variables Kathina
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ง21101 วรรณี การจัดห้อง 20
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ค21102 Joshua Unit 7: Graphing on a coordinate plane student 20 was absent.
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ว 21205 กฤดา Midterm Activity number 2
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ว 21205 กฤดา Midterm Activity number 2
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ค21206 Joshua Unit 7: Coordinate Plane Introduction Students 02, 07, 20, 28, 29, 30 were absent today.
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ท21102 ศิรินันท์ แจ้งผลสอบกลางภาค ทำนองเสนาะ
ศุกร์ ที่ 22/12/2566 8 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ศ21102 วิมล อิทธิพลดนตรี -
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ค21206 Joshua Supplemental Midterm
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ค21206 Joshua Supplemental Midterm
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ง21101 วรรณี การใช้เคื่องใช้ไฟฟ้า -
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ว 21205 กฤดา Complete all tutorials and Mini project
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ว 21205 กฤดา Complete all tutorials and Mini project
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 อ21214 Samara madlib
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 ค21102 Joshua Supplemental Midterm Review
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ รูปแบบการแสดง 2,14
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ท21102 ศิรินันท์ คำบุพบท สันธาน อุทาน
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ว21102 Daniel Review Quizzes. Mini-Project. 0
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 5 ว21102 Daniel Review Quizzes. Mini-Project. 0
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ค21102 Joshua Coordinate Plane Student 26 (Pinmook) is absent.
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 อ21102 Daniel Reading
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ศ21102 วิมล การขับร้อง -
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ค21206 Joshua coordinate plane, ordered pairs 19299
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ว21102 Daniel Matter booklet 1
พุธ ที่ 06/12/2566 7 อ21102 Daniel Grammar unit 6
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ง21101 วรรณี งานสอบ -
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ค21102 Joshua Assembly occurred during class. All students were downstairs for said assembly. Assembly occurred during class. All students were downstairs for said assembly.
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 ค21102 Joshua Chapter 6 review
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 อ21102 Daniel Listening Unit 6 3, 7, 14
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ท21102 ศิรินันท์ คำวิเศษณ์
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ค21102 Joshua percent equations 19293
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ว21102 Daniel UNIT 6 TEST 0
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 อ21102 Daniel Grammar unit 6 19
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ว21102 Daniel Unit 6 test 0
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ว21102 Daniel Unit 6 test 0
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 อ21102 Daniel Grammar - Countable & uncountable nouns 19, 20
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ศ21102 วิมล ศึกษา Google site -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ค21206 Joshua percents less than 1% or more than 100% 19104
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ว21102 Daniel Gas Laws + CW 19
พุธ ที่ 29/11/2566 7 อ21208 Daniel Reading - Do animals laugh? 19, 29, 30
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ว21102 Daniel Behavior of Gases - Pressure 3
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ง21101 วรรณี การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด -
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ค21102 Joshua percents and decimals 19400, 19398, 19104
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ว 21205 กฤดา Finnish tutorial Start midterm project
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ว 21205 กฤดา Finnish tutorial Start midterm project
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ค21206 Joshua estimating and percents
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ คำกริยา
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 อ21102 Daniel Vocabulary unit 6
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 อ21214 Samara Sketch N/A
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ส20209 Roderick Asia Review 22 students absent
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ กิจกรรมวันลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ท21102 ศิรินันท์ คำสรรพนาม
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ว21102 Daniel Changes of states in matter 0
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ว21102 Daniel Changes of states in matter 0
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 อ21102 Daniel Vocabulary Unit 6 13, 22, 28
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 อ21208 Daniel Reading Unit 8 Animal Wonders 13, 22, 28
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ค21206 Joshua proportional and nonproportional relationships 19393, 19220, 19360,
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ว21102 Daniel Melting, boiling, freezing, vaporization 0
พุธ ที่ 22/11/2566 7 อ21102 Daniel Grammar Past continuous 13, 22, 28
พุธ ที่ 22/11/2566 5 ค21102 Joshua ratios 19139
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ง21101 วรรณี วาดภาพอุปกรณ์ -
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ค21102 Joshua ratios 19393
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ท21102 ศิรินันท์ คำนาม
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ค21102 Joshua Ch. 5 Test 19167, 19104
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ว21102 Daniel Solids Liquids Gases 0
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ว21102 Daniel Solids Liquids Gases 0
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ว21102 Daniel states of matter 0
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ง21101 วรรณี บ้านน่าอยู่ 14
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ส21102 นารีรัตน์ ความหมายของรัฐธรรมนูญ ครบ
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ว 21205 กฤดา Tutorials Number 22
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ว 21205 กฤดา Tutorials Number 22
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ คุณค่าทางวรรณคดี
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ค21102 Joshua rational coefficients review, 2-step equations, like terms.
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ วิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดี
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ ประวัติรำวง/ปฏิบัติรำวง 28
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ค21102 Joshua 5.1-2 Quiz
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตรีไทย -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 ว21102 Daniel Thermal energy 0
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ว21102 Daniel Thermal energy 0
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ค21206 Joshua 5.1-5.2 Review
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ง21101 วรรณี ครอบครัว 22
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ค21102 Joshua Solve multiplication and division equations 1 step
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ว 21205 กฤดา Confirm scratch online user name. Confirm assignment submission. Sharing Getting started assignment. 22
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ว 21205 กฤดา Confirm scratch online user name. Confirm assignment submission. Sharing Getting started assignment. 22
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันรักตัวฉัน
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ค21206 Joshua One step addition and subtraction equation practice, intro to Multiplication and division equations 19220
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ส21102 นารีรัตน์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชน ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ ทดสอบนาฏยศัพท์/ภาษาท่า ครบ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์ยานี 11
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ค21102 Joshua 5.1: Solve One-Step Addition & Subtract Equations L1, Independent practice p 323; variables practice
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ศ21102 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค21206 Joshua 5.0/5.1 Variables-One step expressions/equations. Algebra vocabulary crossword puzzle.
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ค21206 Joshua 5.0/5.1 Variables-One step expressions/equations. Algebra vocabulary crossword puzzle.
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ว21102 Daniel Pre-Test + Score Up Camp Group creations/advice none
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ว21102 Daniel Pre-Test + Score Up Camp Group creations/advice none
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ค21206 Joshua pre-test
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ว 21205 กฤดา Join google class room. Register to Scratch Mit website. Submit first assignment.
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ว 21205 กฤดา Join google class room. Register to Scratch Mit website. Submit first assignment.
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันคือฉัน
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์ยานี 11 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ค21206 Joshua syllabus presentation, behavior contract, pre-test announcement.
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ส21102 นารีรัตน์ ความหมายของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ส20209 Roderick Welcome Back Group Work NA
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ อธิบายรายวิชา คัดลายมือ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ศ21103 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา/นาฏยศัพท์ ภาษาท่า ครบ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ