รายงานการสอนห้อง ม.103 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ว21207 อรวิลาสินี โปรเจคเกมสร้างสรรค์ 3 16 17
อังคาร ที่ 30/01/2567 5 ว21207 อรวิลาสินี โปรเจคเกมสร้างสรรค์ 3 16 17
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ง20283 มลฤดี แสดงบทบาทสมมติ/ส่งโมเดล
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ง20283 มลฤดี แสดงบทบาทสมมติ/ส่งโมเดล
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน4.2-4.4 ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ส21102 รุ่งทิวา วัฒนธรรมไทย ใบงาน 4.1 ครบ
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 ค21222 วนัสนันท์ โจทย์สมการ
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 ง21101 วรรณี อาหาร -
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 ค21222 วนัสนันท์ โจทย์สมการ
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ว21207 อรวิลาสินี ออกแบบการสร้างสร้างเกมสร้างสรรค์งานคู่ เลขที่ 33
อังคาร ที่ 23/01/2567 5 ว21207 อรวิลาสินี ออกแบบการสร้างสร้างเกมสร้างสรรค์งานคู่ เลขที่ 33
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 อ21102 Erike facilitate and monitor students to accomplish their scheduled bookwork on page 104. They have to answer 1, 2, 4a and 4b in their student book. roll number 33 Namo
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ง20283 มลฤดี แสดงบทบาทสมมุติในการขาย/สร้างโมเดล
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ง20283 มลฤดี แสดงบทบาทสมมุติในการขาย/สร้างโมเดล
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 อ21102 Erike Students took CEFR test None
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายลิขสิทธิ์ ครบ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 ง20283 มลฤดี ศึกษาคุณสมบัติของพนักงานขาย/โมเดลร้าน
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ง20283 มลฤดี ศึกษาคุณสมบัติของพนักงานขาย/โมเดลร้าน
จันทร์ ที่ 15/01/2567 5 ง21101 วรรณี เย็บกะดุม 13
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ง21101 วรรณี เย็บกระดุม -
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ว21207 อรวิลาสินี การเขียนโปรแกรมไมโครบิตเบื้องต้น
อังคาร ที่ 09/01/2567 5 ว21207 อรวิลาสินี การเขียนโปรแกรมไมโครบิตเบื้องต้น
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ง20283 มลฤดี จัดทำโมเดลร้านค้า
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ง20283 มลฤดี จัดทำโมเดลร้านค้า
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ค21222 วนัสนันท์ ร่วมงาน SKR music contes
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ส21102 รุ่งทิวา ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันดนตรี ครบ
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายเด็ก ครบ
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ค21222 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 เลขที่ 10 ,23 ,33 ลา
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ว21207 อรวิลาสินี ไมโครบิตเบื้องต้น เลขที่ 10 23 33
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ว21207 อรวิลาสินี ไมโครบิตเบื้องต้น เลขที่ 10 23 33
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ง21101 วรรณี ส่งงานกลางภาค -
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ค21222 วนัสนันท์ จุดตัดแกน X,Y
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ว21207 อรวิลาสินี มหัศจรรย์งานศิลป์ ด้วยกลุ่มเครื่อมือ Pen สอบกลางภาค นอกตาราง
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ว21207 อรวิลาสินี มหัศจรรย์งานศิลป์ ด้วยกลุ่มเครื่อมือ Pen สอบกลางภาค นอกตาราง
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 อ21214 Samara madlib
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 ค21222 วนัสนันท์ กราฟของสมการ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ว20203 ศิริรัตน์ พันธะเคมี
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ว20203 ศิริรัตน์ พันธะเคมี
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 อ21102 Erike Page 82 - Reducing Food Waste (cover T. Kate)
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ค21222 วนัสนันท์ จุดตัดแกน X จุดตัดแกน Y
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 2.3 ครบ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 2.2 ครบ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ส21102 รุ่งทิวา อำนาจอธิปไตย ครบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 อ21102 Erike unit test no one absent
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ว21208 รุตชเดช ออกแบบเว็ปไซต์
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ว21208 รุตชเดช ออกแบบเว็ปไซต์
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 อ21102 Erike unit test students are present but were in assembly
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน2.1 20
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ศ21101 ชัญญา สอบแรเงารูปทรงแจกัน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ศ21101 ชัญญา สอบแรเงารูปทรงแจกัน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ค21222 วนัสนันท์ กราฟของความสัมพันธ์เขิงเส้น
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา รัฐธรรมนูญ 20
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ง21101 วรรณี วาดภาพ 20
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ว21207 อรวิลาสินี สร้างสรรค์ด่านใหม่ด้วยตนเอง ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วไปฉากใหม่
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ว21207 อรวิลาสินี สร้างสรรค์ด่านใหม่ด้วยตนเอง ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วไปฉากใหม่ เลขที่ 20 33
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 อ21214 Samara Sketch
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ง20283 มลฤดี ออกแบบร้านค้า/วางแผนการก่อตั้งร้าน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ง20283 มลฤดี ออกแบบร้านค้า/วางแผนการก่อตั้งร้าน
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ว20203 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ว20203 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ค21222 วนัสนันท์ ความสัมพันธ์เชิงเส้น
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา นำเสนองาน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 ว21102 อชิตพน การเปลี่ยนสถานะ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ว21102 อชิตพน การเปลี่ยนสถานะ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 ส21102 รุ่งทิวา สอบเก็บคะแนน ครบ
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ค21102 ประภัสสร การเขียนสมการจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ 19, 8
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ว20203 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ว20203 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 อ21102 Erike past simple/past continuous 5 students were absent due to vaccine injections 18926, 19022, 19116, 19215 and 19269
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ค21222 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 กราฟและการนำไปใช้ เลขที่ 1 ลา
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน1.3-1.4 ครบ
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ว21102 อชิตพน ทดลองการเปลี่ยนสถานะของสสาร
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ว21102 อชิตพน ทดลองการเปลี่ยนสถานะของสสาร
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ส21104 โรจนัสถ์ พุทธประวัติ
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ง.21101 วรรณี บ้านน่าอยู่ -
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ค21222 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ว21207 อรวิลาสินี Touching costume การสัมผัสตัวละคร และTouching color การสัมผัสสี กำหนดทิศทาง Arrow up down right left
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ว21207 อรวิลาสินี Touching costume การสัมผัสตัวละคร และTouching color การสัมผัสสี กำหนดทิศทาง Arrow up down right left
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค21102 ประภัสสร การแก้สมการ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ว21102 อชิตพน การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน1.2 ครบ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ค21222 วนัสนันท์ กราฟคู่อันดับ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา วิถีประชาธิปไตย ครบ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ว21102 อชิตพน สูตรคำนวณปริมาณความร้อน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ว21102 อชิตพน สูตรคำนวณปริมาณความร้อน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ว20203 ศิริรัตน์ การทดลองของโบร์
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ว20203 ศิริรัตน์ สัญลักษณ์นิวเคลียร์
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ส21104 โรจนัสถ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ค21102 ประภัสสร การแก้สมการ 12
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันรักตัวฉัน
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ว21207 อรวิลาสินี การสร้างการเคลื่อนที่ สร้างงานธรรมชาติใต้ท้องทะเล ปลา 4 ตัว ปู 2 ตัว ฟองอากาศ วาดผังแผนที่โดยออกแบบเอง ขั้นต่ำ 7 step โดยให้แมวเดินสลับขาไปตามเส้นทาง เลขที่ 12
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ว21207 อรวิลาสินี การสร้างการเคลื่อนที่ สร้างงานธรรมชาติใต้ท้องทะเล ปลา 4 ตัว ปู 2 ตัว ฟองอากาศ วาดผังแผนที่โดยออกแบบเอง ขั้นต่ำ 7 step โดยให้แมวเดินสลับขาไปตามเส้นทาง เลขที่ 12
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค21102 ประภัสสร การแก้สมการ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ว21201 ณฐกร ประดิษฐ์ชิ้นงานจักจั่นของเล่น 12
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ว21201 ณฐกร ประดิษฐ์ชิ้นงานจักจั่นของเล่น 12
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ว21102 อชิตพน แบบจำลองอนุภาคของสสาร
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ว20203 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา และทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ว20203 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา และทดสอบก่อนเรียน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ค21222 วนัสนันท์ กราฟของคู่อันดับ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 1.1 ครบ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ว21102 อชิตพน การทดลองปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ว21102 อชิตพน การทดลองปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ส21102 รุ่งทิวา พลเมืองดี ครบ
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ง21101 วรรณี เขียนครอบครัวของฉัน -
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ค21102 ประภัสสร นิพจน์พีชคณิต เลขที่ 1 ไปซ้อมศิลปหัตถกรรม (Robot)
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันคือฉัน
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ง21101 วรรณี เขียนครอบครัวของฉัน 14
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ว21207 อรวิลาสินี แนะนำวิชา แบบสอบถามวิเคราะห์ผู้เรียน แนะนำโปรแกรม การใช้งานโรแกรมเบื้องต้น 14
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ว21207 อรวิลาสินี แนะนำวิชา แบบสอบถามวิเคราะห์ผู้เรียน แนะนำโปรแกรม การใช้งานโรแกรมเบื้องต้น 14
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค21102 ประภัสสร การหาค่าของนิพจน์พีชคณิต 14, 31
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ว21201 ณฐกร แนะนำรายวิชา, ชี้แจงการเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมที่ 1.1 จักจั่นของเล่นในคาบถัดไป 14,31
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ว21201 ณฐกร แนะนำรายวิชา, ชี้แจงการเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมที่ 1.1 จักจั่นของเล่นในคาบถัดไป 14,31
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ว21102 อชิตพน พูดคุยข้อตกลง และจับกลุ่ม สอบก่อนเรียน 14ลา ,31 ลา
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 อ21102 Erike Vocabulary Unit 5
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ