รายงานการสอนห้อง ม.105 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 อ21210 ลภัสรดา Final exam
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 อ21210 ลภัสรดา Final exam
จันทร์ ที่ 05/02/2567 6 ง21101 วรรณี ทบทวน
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 4.2,4.3,4.4 ครบ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 อ21210 ลภัสรดา Final guideline
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ว21207 อรวิลาสินี การเขียนโปรแกรมไมโครบิตเบื้องต้น
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 7 ว21207 อรวิลาสินี การเขียนโปรแกรมไมโครบิตเบื้องต้น
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ส21102 รุ่งทิวา บทบาทสมมติวัฒนธรรมไทย ครบ
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ว21207 อรวิลาสินี ออกแบบการสร้างสร้างเกมสร้างสรรค์งานคู่
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ว21207 อรวิลาสินี ออกแบบการสร้างสร้างเกมสร้างสรรค์งานคู่
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ค21222 วนัสนันท์ โจทย์สมการ
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ส21102 รุ่งทิวา วัฒนธรรมไทยใบงาน 4.1 ครบ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 อ21210 ลภัสรดา Making sentences
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 อ21210 ลภัสรดา Idioms
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายลิขสิทธิ์ ใบงาน3.4 ครบ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ง21101 วรรณี อาหาร
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 อ21102 Erike Student book page 104. They need to finish activities 1, 2 as well as 4a and 4b then need to take picture and submit it to G.C all present
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 ค21222 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะโจทย์สมการ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายการศึกษา,กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคใบงานที่ 3.2,3.3 13
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 3.1 25,33
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 ง21101 วรรณี ส่งงาน 25 33
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ว21207 อรวิลาสินี ไมโครบิตเบื้องต้น เลขที่ 1 , 13
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 ว21207 อรวิลาสินี ไมโครบิตเบื้องต้น เลขที่ 1 , 13
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายเด็ก 1,27
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ค21222 วนัสนันท์ ร่วมงาน SKR music contes
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ค21222 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 เลขที่ 1,11,16,19,26,35 ลา
พุธ ที่ 20/12/2566 10 อ21214 Samara make up work
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 ค21222 วนัสนันท์ กราฟของสมการ
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ค21222 วนัสนันท์ จุดตัดแกน X แกน Y
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ว20203 ศิริรัตน์ คำนวณครึ่งชีวิต
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ว20203 ศิริรัตน์ คำนวณครึ่งชีวิต
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน2.3 35
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ค21222 วนัสนันท์ จุดตัดแกน X จุดตัดแกน Y
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 อ21102 Erike Unit 6 (Listening) Students 4(unexcused) and 22 (excused) are absent today.
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 2.2 อำนาจอธิปไตย ครบ
พุธ ที่ 06/12/2566 1 อ21102 Erike Kids were in an assembly the entire class period
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ว21208 รุตชเดช สร้างเว็ปไซต์
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ว21208 รุตชเดช สร้างเว็ปไซต์
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 2.1 15,25,30
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ง21101 วรรณี สอบกลางภาค 15..25 30
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา รัฐธรรมนูญ ครบ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ค21222 วนัสนันท์ กราฟของความสัมพันธ์เขิงเส้น
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 อ21102 Erike vocabulary/ grammar all students in
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ว20203 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในรัดับพลังงานย่อย
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ว20203 ศิริรัตน์ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในรัดับพลังงานย่อย
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 อ21210 รวิพล นักเรียนฝึกตอบคำถามภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 อ21210 รวิพล นักเรียนฝึกตอบคำถามภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 อ21102 Erike grammar in context many students are absent due to school activities
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ว21207 อรวิลาสินี สร้างสรรค์ด่านใหม่ด้วยตนเอง ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วไปฉากใหม่ เลขที่ 5 10 21 26 29 30 34 ซ้อมการแสดง 30 ปี
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ว21207 อรวิลาสินี สร้างสรรค์ด่านใหม่ด้วยตนเอง ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วไปฉากใหม่ เลขที่ 5 10 21 26 29 30 34 ซ้อมการแสดง 30 ปี
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 ครบ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ค21222 วนัสนันท์ ความสัมพันธ์เชิงเส้น
พุธ ที่ 22/11/2566 8 อ21102 Erike past continuous/ past simple students absent due to extracurricular activities (18990, 19379, 18988, 19114, 1936)
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ว21102 อชิตพน การเปลี่ยนสถานะของสสาร
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ว21102 อชิตพน การเปลี่ยนสถานะของสสาร
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 อ21214 Samara Frame Story 0
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ค21222 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 กราฟและการนำไปใช้ เลขที่ 4 ลาป่วย ,เลขที่ 2 ลากิจ
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ส21104 โรจนัสถ์ พุทธประวัติ
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ศ21101 ชัญญา ทัศนธาตุน้ำหนักแสงเงา
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ศ21101 ชัญญา ทัศนธาตุน้ำหนักแสงเงา
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ค21222 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 เลขที่ 34 ลา
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ส21104 โรจนัสถ์ พุทธประวัติ
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ว20203 ศิริรัตน์ สัญลักษณ์นิวเคลียร์
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ว20203 ศิริรัตน์ สัญลักษณ์นิวเคลียร์
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ส21102 รุ่งทิวา สิทธิและเสรีภาพ 33
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ง21101 วรรณี บ้านน่าอยู่ 33
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค21102 ประภัสสร การแก้สมการ 33
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ว21207 อรวิลาสินี การสร้างการเคลื่อนที่ สร้างงานธรรมชาติใต้ท้องทะเล ปลา 4 ตัว ปู 2 ตัว ฟองอากาศ วาดผังแผนที่โดยออกแบบเอง ขั้นต่ำ 7 step โดยให้แมวเดินสลับขาไปตามเส้นทาง
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ว21207 อรวิลาสินี การสร้างการเคลื่อนที่ สร้างงานธรรมชาติใต้ท้องทะเล ปลา 4 ตัว ปู 2 ตัว ฟองอากาศ วาดผังแผนที่โดยออกแบบเอง ขั้นต่ำ 7 step โดยให้แมวเดินสลับขาไปตามเส้นทาง
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 1.2 ครบ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ค21222 วนัสนันท์ กราฟคู่อันดับ
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ว21102 อชิตพน วาดกราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ว21102 อชิตพน วาดกราฟการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ค21102 ประภัสสร สมบัติของการเท่ากัน 33
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ศ21101 ชัญญา ทัศนธาตุ
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ศ21101 ชัญญา ทัศนธาตุ
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันรักตัวฉัน
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ส21104 โรจนัสถ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ส21102 รุ่งทิวา วิถีประชาธิปไตย ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ง21101 วรรณี ครอบครัว 35
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ว21201 ณฐกร เสียง 35
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน1.1 33
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ว21102 อชิตพน ทำการทดลองปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ค21222 วนัสนันท์ กราฟของคู่อันดับ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ว21201 ณฐกร แนะนำรายวิชา 33
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ว21201 ณฐกร แนะนำรายวิชา 33
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค21102 ประภัสสร คำตอบของสมการ 33
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ศ21101 ชัญญา องค์ประกอบของทัศนธาตุ
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ศ21101 ชัญญา องค์ประกอบของทัศนธาตุ
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ง21101 วรรณี เขียนครอบครัวของฉัน -
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ว20203 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา และทดสอบก่อนเรียน
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ว20203 ศิริรัตน์ แนะนำรายวิชา และทดสอบก่อนเรียน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 อ21102 Erike Vocabulary
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ส21102 รุ่งทิวา พลเมืองดีฯ ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันคือฉัน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ค21102 ประภัสสร การหาค่าของนิพจน์พีชคณิต
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ