รายงานการสอนห้อง ม.106 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พุธ ที่ 07/02/2567 5 ง21101 วรรณี ทบทวน -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 ว21207 อรวิลาสินี การเขียนโปรแกรมไมโครบิตเบื้องต้น
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 5 ว21207 อรวิลาสินี การเขียนโปรแกรมไมโครบิตเบื้องต้น
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ง21101 วรรณี อาหาร -
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ค21222 วนัสนันท์ โจทย์สมการ
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 อ21102 Erike Initiate the students to accomplish their bookwork exercises 1a, 1b and 3 on page 106 None
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ค21222 วนัสนันท์ โจทย์สมการ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 อ21102 Erike Initiate the students to open their book on page 104 Unit 8. They should complete questions 1,2 4a and 4b complete attendance
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ค21222 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะสมการ
พุธ ที่ 17/01/2567 5 ง21101 วรรณี ติดกระดุม -
อังคาร ที่ 09/01/2567 9 อ21102 Erike vocabulary student 19200 just walked out of class without permission
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 ว21207 อรวิลาสินี ไมโครบิตเบื้องต้น เลขที่ 1 , 34
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 5 ว21207 อรวิลาสินี ไมโครบิตเบื้องต้น เลขที่ 1 , 34
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตรีสากล -
พุธ ที่ 03/01/2567 5 ง21101 วรรณี การจัดห้อง 1 8 29
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ค21222 วนัสนันท์ สมการเส้นตรง
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ค21222 วนัสนันท์ สมการเส้นตรง
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ค21222 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 เลขที่ 1,34,8,10 ลา
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 9 อ21214 Samara .
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 ศ21102 วิมล อิทธิพลดนตรี -
พุธ ที่ 20/12/2566 5 ง21101 วรรณี การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า -
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ค21222 วนัสนันท์ จุดตัดแกน X ,Y เลขที่ 18 ลา
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 ศ21102 วิมล การขับร้อง -
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ง21101 วรรณี งานกลางภาค -
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ค21222 วนัสนันท์ กราฟ
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ว21207 อรวิลาสินี การ Render งานจากโปรแกรม ส่งงาน ห้องสำนักงานที่สมบูรณ์ เลขที่ 16 , 21 (เลขที่ 9 ไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศเกาหลี)
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ว21207 อรวิลาสินี การ Render งานจากโปรแกรม ส่งงาน ห้องสำนักงานที่สมบูรณ์ เลขที่ 16 , 21 (เลขที่ 9 ไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศเกาหลี)
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ว21208 รุตชเดช สร้างเว็ปไซต์
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ว21208 รุตชเดช สร้างเว็ปไซต์
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ศ21102 วิมล ศึกษา Google site -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ส21102 นารีรัตน์ โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ ครบ
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ง21101 วรรณี การใช้อุปกรณ์ 1 36
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 อ21102 Erike reading 4 absent
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ค21222 วนัสนันท์ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 อ21210 รวิพล นักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 อ21210 รวิพล นักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ว21207 อรวิลาสินี สร้างสรรค์ด่านใหม่ด้วยตนเอง ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วไปฉากใหม่ เลขที่ 18 27 36 ซ้อมการแสดง 30 ปี
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ว21207 อรวิลาสินี สร้างสรรค์ด่านใหม่ด้วยตนเอง ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วไปฉากใหม่ เลขที่ 18 27 36 ซ้อมการแสดง 30 ปี
พุธ ที่ 22/11/2566 5 ง21101 วรรณี วาดภาพอุปกร์
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ค21222 วนัสนันท์ ความสัมพันธ์เชิงเส้น
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 อ21214 Samara Project 0
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ว20203 ศิริรัตน์ สัญลักษณ์นิวเคลียร์
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ว20203 ศิริรัตน์ สัญลักษณ์นิวเคลียร์
พุธ ที่ 15/11/2566 5 ง21101 วรรณี บ้านน่าอยู่ -
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ค21222 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 กราฟและการนำไปใช้
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ส21102 นารีรัตน์ กิจกรรมกลุ่ม ครบ
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ค21222 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ว21102 อชิตพน ทำแบบจำลองอนุภาคของสถานะต่างๆ
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ว21102 อชิตพน ทำแบบจำลองอนุภาคของสถานะต่างๆ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ว21102 อชิตพน การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ค21102 ประภัสสร การแก้สมการ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ศ21102 วิมล ทฤษฎีดนตรีสากล ครบ สลับคาบกับวันพฤหัส
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ว21207 อรวิลาสินี การสร้างการเคลื่อนที่ สร้างงานธรรมชาติใต้ท้องทะเล ปลา 4 ตัว ปู 2 ตัว ฟองอากาศ วาดผังแผนที่โดยออกแบบเอง ขั้นต่ำ 7 step โดยให้แมวเดินสลับขาไปตามเส้นทาง
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ว21207 อรวิลาสินี การสร้างการเคลื่อนที่ สร้างงานธรรมชาติใต้ท้องทะเล ปลา 4 ตัว ปู 2 ตัว ฟองอากาศ วาดผังแผนที่โดยออกแบบเอง ขั้นต่ำ 7 step โดยให้แมวเดินสลับขาไปตามเส้นทาง
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ส21104 นภัทร สังคายนาครั้งที่ 2 -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตรีไทย -
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ง21101 วรรณี ครอบครัว -
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ค21222 วนัสนันท์ กราฟและการนำไปใช้
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ส21102 นารีรัตน์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชน -
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ว21201 ณฐกร ประดิษฐ์จักจั่นของเล่น
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ว21201 ณฐกร ประดิษฐ์จักจั่นของเล่น
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ว21102 อชิตพน แบบจำลองอนุภาคของสสาร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว20203 ศิริรัตน์ แบบจำลองอะตอม และการทดลองของโบร์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว20203 ศิริรัตน์ แบบจำลองอะตอม และการทดลองของโบร์
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ศ21102 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันคือฉัน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ศ21102 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ส21102 นารีรัตน์ จิตสาธารณะ เลขที่ 19 ลาป่วย
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ง21101 วรรณี เขียนครอบครัวของฉัน -
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ค21222 วนัสนันท์ กราฟของคู่อันดับ
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ว21201 ณฐกร แนะนำรายวิชา, ชี้แจงการเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมที่ 1.1 จักจั่นของเล่นในคาบถัดไป
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ว21201 ณฐกร แนะนำรายวิชา, ชี้แจงการเตรียมอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมที่ 1.1 จักจั่นของเล่นในคาบถัดไป
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ศ21103 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา/นาฏยศัพท์ และ ภาษาท่า ครบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ว21102 อชิตพน การทดลองอุณหภูมิทีีเปลี่ยนไป
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ว21102 อชิตพน การทดลองอุณหภูมิทีีเปลี่ยนไป
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ว21102 อชิตพน พูดคุยข้อตกลงในการเรียน สอบก่อนเรียน จัดกลุ่ม
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 อ21102 Erike Vocabulary Unit 5
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ