รายงานการสอนห้อง ม.107 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 5 อ21202 Oliver review 0
อังคาร ที่ 06/02/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ การนำเสนอข้อมูล -
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 ค21102 วิลาวัณย์ การนำเสนอข้อมูล -
จันทร์ ที่ 05/02/2567 5 อ21202 Oliver review 0
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง -
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ท21102 ศิรินันท์ โวหารการเขียน
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 5 อ21202 Oliver ISP2-P 0
พุธ ที่ 31/01/2567 5 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนย่อความ
อังคาร ที่ 30/01/2567 8 ส21102 รุ่งทิวา นำเสนอวัฒนธรรมไทย ครบ
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ คำถามทางสถิติ 4, 9, 20, 21
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ง21101 วรรณี อาหาร 20
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนเรียงความ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 5 อ21202 Oliver TCP-M 4,20
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน 4, 20
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ง21101 วรรณี ติดกะดุม 8
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 5 ส21102 รุ่งทิวา ใบงานที่ 4.2-4.4 ครบ
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ง21101 วรรณี เย็บกระดุม 20
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 9 ค21102 วิลาวัณย์ ข้อมูลและประเภทข้อมูล 31
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ท21102 ศิรินันท์ มาตราตัวสะกด
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 อ21202 Oliver ISP2-L 0
พุธ ที่ 24/01/2567 5 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนจดหมาย
อังคาร ที่ 23/01/2567 8 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ ใบงาน3.3,3.4 ครบ
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาร้อยละ 30, 31
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนจดหมาย
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 อ21202 Oliver TCP-K 23,31
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาร้อยละ 13, 23, 31
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 อ21202 Oliver isp2-M,O ISP2-M,O 0
พุธ ที่ 17/01/2567 5 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
จันทร์ ที่ 15/01/2567 5 อ21202 Oliver Listening test & isp2-n
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ -
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายการศึกษา ใบงาน 3.2 ครบ
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ ร้อยละ -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
จันทร์ ที่ 08/01/2567 5 อ21202 Oliver TCP-n.p 0
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ การเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ -
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสัดส่วนผกผัน เลขที่ 22
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 5 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 3.1 22
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 ง21101 วรรณี ตามงาน 22
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ท21102 ศิรินันท์ แบบทดสอบ
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 อ21202 Oliver tcp/isp j,l,j,k 22
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ว20206 กินรี โรคทางพันธุกรรม
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ว20206 กินรี โรคทางพันธุกรรม
พุธ ที่ 03/01/2567 5 ท21102 ศิรินันท์ แจ้งผลสอบกลางภาค บทอาขยาน
อังคาร ที่ 02/01/2567 8 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายเด็ก 9,13,27,33,40
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสัดส่วน 6, 9, 13, 27, 33, 40
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 ค21102 วิลาวัณย์ สัดส่วน -
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ ทบทวนแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 อ21202 Oliver review 0
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ว20206 กินรี พันธุศาสตร์
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ว20206 กินรี พันธุศาสตร์
พุธ ที่ 20/12/2566 5 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ อัตราส่วนหลายๆจำนวน เลขที่ 34
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 อ21202 Oliver Review 0
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ อัตราส่วน เลขที่ 3, 34
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหา O - Net เลขที่ 19 รณกร , เลขที่ 35 วันทิตา
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 5 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 2.1-2.2 19,35
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 อ21202 Oliver ISP2-D 19.35
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 ศ21101 ชัญญา สี่เหลี่ยมสร้างบ้าน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ศ21101 ชัญญา สี่เหลี่ยมสร้างบ้าน
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ว20206 กินรี ระบบนิเวศ
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ว20206 กินรี ระบบนิเวศ
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ว21205 รุตชเดช Scratch เคลียร์งานเก่าที่เกิดข้อผิดพลาด และยังไม่เสร็จ และทบทวนข้อสอบกลางภาค
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ว21205 รุตชเดช Scratch เคลียร์งานเก่าที่เกิดข้อผิดพลาด และยังไม่เสร็จ และทบทวนข้อสอบกลางภาค
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ว21208 รุตชเดช สร้างเว็ปไซต์
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ว21208 รุตชเดช สร้างเว็ปไซต์
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ คำอุทาน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 อ21202 Oliver TCP-G 19,32,36,40
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสมการ เลขื่ 19 รณกร ,เลขที่32 ภูริชญา, เลขที่36 วาเลนทิพย์,เลขที่ 40 อินทร์รวี
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน เลขที่ 28 ปิยรมย์ , เลขที่ 32 ภูริชญา
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน2.1 ครบ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ง21101 วรรณี วาดภาพ 28 32
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ คำสันธาน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 อ21202 Oliver Speaking test 20,28
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ว20206 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องการสืบพันธุ์พืชดอก,ระบบนิเวศ
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ว20206 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องการสืบพันธุ์พืชดอก,ระบบนิเวศ
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ท21102 ศิรินันท์ คำบุพบท
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ส21102 รุ่งทิวา นำเสนองานรัฐธรรมนูญ ครบ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 อ21210 รวิพล นักเรียนฝึกพูดตอบคำถามภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 อ21210 รวิพล นักเรียนฝึกพูดตอบคำถามภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ คำวิเศษณ์
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 อ21202 Oliver TCP-F,H 9
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ส21102 รุ่งทิวา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 ครบ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ คำกริยา
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ศ21101 ชัญญา สอบแรเงารูปทรงแจกัน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ศ21101 ชัญญา สอบแรเงารูปทรงแจกัน
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ว20206 กินรี การสร้างเซลล์สืบพันธุ์พืชดอก
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ว20206 กินรี การสร้างเซลล์สืบพันธุ์พืชดอก
พุธ ที่ 22/11/2566 5 ท21102 ศิรินันท์ คำสรรพนาม
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ง21101 วรรณี บ้านน่าอยู่ -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ส21104 โรจนัสถ์ พุทธประวัติ
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ คำนาม
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 ศ21101 ชัญญา ทัศนธาตุ/น้ำหนักแสงเงา
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ศ21101 ชัญญา ทัศนธาตุ/น้ำหนักแสงเงา
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ว20206 กินรี การสร้างเซลล์สืบพันธุ์พืชดอก
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ว20206 กินรี การสร้างเซลล์สืบพันธุ์พืชดอก
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ส21102 รุ่งทิวา สิทธิและเสรีภาพ ครบ
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ส21104 โรจนัสถ์ พุทธประวัติ
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน -
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ท21102 ศิรินันท์ คุณค่าทางวรรณคดี
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ วิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดี
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 อ21202 Oliver TCP-E E
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน เลขที่ 11 ธนาคาร
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 1.2 ครบ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ง21101 วรรณี ครอบครัว -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ศ21101 ชัญญา ทัศนธาตุ
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ว20206 กินรี การสืบพันธุ์ของพืชดอก
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ว20206 กินรี การสืบพันธุ์ของพืชดอก
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ส21104 โรจนัสถ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันรักตัวฉัน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 อ21202 Oliver TCP-C 0
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ สมการ -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 1.1 ครบ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ง21101 วรรณี เขียนครอบครัวของฉัน -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 อ21102 ฉัตรรวี Adverb of frequency
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 อ21102 ฉัตรรวี Adverb of frequency
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์ยานี 11
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 อ21202 Oliver ISP2-A 36
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ว20206 กินรี แนะนำรายวิชา ,องค์ประกอบของดอก
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ว20206 กินรี แนะนำรายวิชา ,องค์ประกอบของดอก
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์ยานี 11
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 ส21102 รุ่งทิวา พลเมืองดีฯ ครบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ การเขียนนิพจน์พีชคณิต -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันคือฉัน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ อธิบายรายวิชา คัดลายมือ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 อ21202 Oliver TCP-A 17
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ พีชคณิต เลขที่ 17 ภาคิน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ