รายงานการสอนห้อง ม.108 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 8 อ21202 Oliver review 0
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 อ21202 Oliver Review 0
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 ท21202 ประพาฬรัตน์ ติดตามงานค้าง/ ส่งเล่มรายงาน
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 ค21102 ธนกร การนำเสนอข้อมูล
ศุกร์ ที่ 02/02/2567 3 ค21102 ธนกร เปิดลานวิชาการ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 7 ค21102 ธนกร แผนภูมิวงกลม
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 อาชีพกับเศรษฐกิจ
พุธ ที่ 31/01/2567 3 ศ21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรี -
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ค21102 ธนกร กราฟเส้น
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 อ21202 Oliver TCP-M 0
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ท20206 ประพาฬรัตน์ หนังสือเล่มเล็ก
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ท21202 ประพาฬรัตน์ การจัดทำปกรายงาน, คำนำ,สารบัญ /แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3 16
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ค21102 ธนกร แผนภูมิแท่ง
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 อ21202 Oliver ISP2-N,P
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ค21102 ธนกร เก็บคะแนนอัตราส่วน
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 อ21202 Oliver ISP2-N 0
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 ค21102 ธนกร คำถามทางสถิติ
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัด หน่วยที่ 4
พุธ ที่ 24/01/2567 5 ค21202 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ศ21102 วิมล ปฏิบัติดนตรี -
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ค21102 ธนกร ร้อยละ
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 อ21202 Oliver Listening test,isp2-m
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ค21202 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะโจทย์สมการ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ค21102 ธนกร สัดส่วนผกผัน
ศุกร์ ที่ 19/01/2567 3 ค21102 ธนกร กรีฑาสวน
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 7 ค21102 ธนกร สัดส่วนตรงและผกผัน
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
พุธ ที่ 17/01/2567 5 ค21202 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะสมการ
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ศ21102 วิมล ดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ -
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ค21202 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะสมการ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 ค21202 วนัสนันท์ ประยุกต์สมการ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ค21102 ธนกร ร้อยละ
ศุกร์ ที่ 12/01/2567 3 ค21102 ธนกร กีฬาสี
พฤหัสบดี ที่ 11/01/2567 7 ค21102 ธนกร กีฬาสี
อังคาร ที่ 09/01/2567 5 ท21202 ประพาฬรัตน์ การรวบรวมข้อมูล/แบบฝึกทักษะ 3.2 การรวบรวมข้อมูล 36
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 อ21202 Oliver TCP-n,p
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 ว21102 กินรี พายุและภูมิอากาศโลก 16
จันทร์ ที่ 08/01/2567 5 ว21102 กินรี พายุและภูมิอากาศโลก 16
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 ท21102 อุมาพร กาพย์พระไชยสุริยา
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ค21102 ธนกร สัดส่วน
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 อ21202 Oliver IS-2-j,k 0
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 ค21102 ธนกร อัตราส่วนของหลายจำนวน
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 ค21102 ธนกร อัตราส่วน
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
พุธ ที่ 03/01/2567 5 ค21202 วนัสนันท์ แจ้งคะแนนสอบและเฉลยข้อสอบ
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตรีสากล -
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ท21202 ประพาฬรัตน์ การรวบรวมข้อมูล/แบบฝึกทักษะ 3.2 เรื่องการรวบรวมข้อมูล 1, 3, 9, 10, 15, 16, 33
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 อ21202 Oliver TCP-J,L 10,16,33,3,9,9,15
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 ค21102 ธนกร ทบทวนสมการ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ศ21102 วิมล อิทธิพลดนตรี -
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ท21102 อุมาพร สอบอาขยาน/ติดตามงาน
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 อ21202 Oliver review 0
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ง20283 มลฤดี สอบกลางภาคนอกตาราง/โมเดลร้าน
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ง20283 มลฤดี สอบกลางภาคนอกตาราง/โมเดลร้าน
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ว21102 กินรี การเกิดเฆมและฝน 30
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 ว21102 กินรี การเกิดเฆมและฝน 30
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ท21202 ประพาฬรัตน์ ความหมายการศึกษาค้นคว้าและกระบวนการศึกษาค้นคว้า/แบบฝึกทักษะ 3.1 ความหมายการศึกษาค้นคว้าและกระบวนการศึกษาค้นคว้า เลขที่ 30 ด.ญ.บุณเณจฉ์
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของสมการ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ว21102 กินรี ความชื้น
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 อ21202 Oliver ISP2-C 39
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ท21102 อุมาพร แบบฝึกทักษะ คำนาม คำสรรพนาม
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ค21202 วนัสนันท์ จุดตัดแกน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ว21102 กินรี อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศและลม
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 ว21102 กินรี อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศและลม
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ท21202 ประพาฬรัตน์ วิธีอ่านหนังสือ/แบบฝึกทักษะ 2.3 เรื่องวิธีอ่านหนังสือ/แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 2 เรื่องสิ่งพิมพ์การเลือกและการใช้ เลขที่ 1, 33, 32
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ค21102 ธนกร ทำบุญวันพ่อแห่งชาติ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ว21102 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องพลังงานความร้อน 33
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 อ21202 Oliver ISP2-D 0
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ค21102 ธนกร สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ท21102 อุมาพร คำบุพบท คำอุทาน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ค21102 ธนกร ทบทวนการแก้สมการ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ว21205 รุตชเดช สร้างเกมจากโปรแกรม Scratch ชื่อเกม ตะลุยอวกาศ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ว21205 รุตชเดช สร้างเกมจากโปรแกรม Scratch ชื่อเกม ตะลุยอวกาศ
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ท21102 อุมาพร คำวิเศษณ์
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ศ21102 วิมล ศึกาาGoogle site -
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ส21102 นารีรัตน์ โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ เลขที่ 39 ลาป่วย
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 อ21202 Oliver TCP-f,h 39
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 อ 21210 รวิพล นักเรียนฝึกตอบคำถามภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 อ 21210 รวิพล นักเรียนฝึกตอบคำถามภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ว21102 กินรี ทบทวนเรื่องพลังงานความร้อน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 5 ว21102 กินรี ทบทวนเรื่องพลังงานความร้อน
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ท21202 ประพาฬรัตน์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงบริเวณโดม -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 ท21102 อุมาพร กิจกรรมวันลอยกระทง
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ค21102 ธนกร ร่วมกิจกรรมลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ว21102 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนสมดุลความร้อน
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 อ21102 พระเอก Post test U.5
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 อ21202 Oliver Seaking test H 0
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาสมการ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ท21102 อุมาพร สอบท่องอาขยาน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 ค21102 ธนกร โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
พุธ ที่ 22/11/2566 5 ค21202 วนัสนันท์ ความสัมพันธ์เชิงเส้น
พุธ ที่ 22/11/2566 2 อ21102 พระเอก Unit5: Post exercise (Present Simple and Adverb of frequency)
จันทร์ ที่ 20/11/2566 1 ค21102 ธนกร หยุดภายใน แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ว21102 กินรี สมดุลความร้อน 24 27
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 อ21202 Oliver ISP2-F,G 24,27
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ค21102 ธนกร การแก้สมการเศษส่วน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ท21102 อุมาพร คำสรรพนาม 24,27 ลา
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ค21102 ธนกร การแก้สมการที่มีเศษส่วน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ประเภทของอาชีพ
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ท21102 อุมาพร รักการอ่าน
พุธ ที่ 15/11/2566 5 ค21202 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่2 เลขที่ 7,23,33 ซ้อมงาน 30 ปี เลขที่ 15 ลา
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ศ21102 วิมล ทฤษฎีดนตรีสากล -
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 อ21202 Oliver TCP-E 0
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ท21202 ประพาฬรัตน์ ประโยชน์ของการอ่าน/แบบฝึกทักษะ 1.3 ประโยชน์ของการอ่าน/ แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ท21102 อุมาพร ชนิดและหน้าที่ของคำนาม
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ค21102 ธนกร การแก้สมการด้วยสมบัติการบวกและการคูณ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 ว21102 กินรี ความร้อนกับการขยายตัวและหดตัวของสสาร
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 อ21202 Oliver ISP2-B 33,26
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ส21104 นภัทร การสังคายนา -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ค21102 ธนกร การแก้สมการด้วยสมบัติของการเท่ากันสำหรับการบวกและการคูณ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ส21102 นารีรัตน์ การเคารพสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 26,32 ลากิจ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ท21102 อุมาพร แบบฝึกทักษะกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ค21102 ธนกร การแก้สมการด้วยสมบัติการบวกและการคูณ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ความสำคัญของอาชีพ
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ค21202 วนัสนันท์ กราฟและการนำไปใช้
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตรีไทย -
พุธ ที่ 08/11/2566 2 อ21102 พระเอก Unit5: Speaking
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ส21102 นารีรัตน์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชน ครบ
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 อ21202 Oliver TCP-C 0
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ง20283 มลฤดี หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับการขาย/ธุรกิจที่ชอบ/แนวคิดเกี่ยวกับการขาย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ง20283 มลฤดี หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับการขาย/ธุรกิจที่ชอบ/แนวคิดเกี่ยวกับการขาย
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของคู่อันดับ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ท21202 ประพาฬรัตน์ เรื่องเทคนิคการอ่าน/แบบฝึกทักทะ 1.2 เรื่องเทคนิคการอ่าน -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ท21102 อุมาพร บทนำกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ค21102 ธนกร คำตอบของสมการ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ว21102 กินรี แบบจำลองอนุภาคของสสาร ,ใบงาน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 อ21202 Oliver ISP2-A 0
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ค21102 ธนกร สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ส21102 นารีรัตน์ บทบาทและหน้าที่ ครบ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ท21102 อุมาพร บทนำกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ค21102 ธนกร การเขียนนิพจน์พีชคณิต
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา การงานอาชีพ 2
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ท21102 อุมาพร คัดลายมือ
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของคู่อันดับ
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ศ21102 วิมล ชี้แจงรายวิชา -
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ศ21103 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา/นาฏยศัพท์ และ ภาษาท่า ครบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ส21102 นารีรัตน์ ความหมายพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ครบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 อ21202 Oliver TCP-A 0
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ท21102 อุมาพร ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ว21102 กินรี แบบจำลองของสสารแต่ละสถานะ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ว21102 กินรี แบบจำลองของสสารแต่ละสถานะ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค21102 ธนกร นิพจน์พีชคณิต -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ค21202 วนัสนันท์ คู่อันดับ
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ