รายงานการสอนห้อง ม.201 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 9 ว 22203 กฤดา final conclusion
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 8 ว 22203 กฤดา final conclusion
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 10 ว 22203 กฤดา final conclusion
พุธ ที่ 07/02/2567 1 ค22102 Joshua Post Test
อังคาร ที่ 06/02/2567 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาลิมทรัพย์และการก่อสร้าง
อังคาร ที่ 06/02/2567 10 ว 22203 กฤดา final conclusion
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 7 ค22102 Joshua Introduction to factoring
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 5 ค22102 Joshua Introduction to factoring
อังคาร ที่ 30/01/2567 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ -
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ว 22203 กฤดา Mini final Project
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่6 ครบ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 5 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่6 ครบ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ค22102 Joshua Multiplying and Dividing Exponents and Polynomials None Absent
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 ค22102 Joshua unit 7 test student 14 absent
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ค22102 Joshua Review for mean, median, mode, test number 14 absent
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ค22102 Joshua Box plots 1
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 ว22102 Daryl Energy Resources
อังคาร ที่ 23/01/2567 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ -
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ว22102 Daryl Erosion and Deposition - CW
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 5 15
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 5 15
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 อ22214 Kate Project Progress Check
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 อ22208 Daniel CFR Test 6 Students were absent
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 ค22206 Joshua Data collection for statistical analysis and line plotting / review of mean , median, mode and range Students absent: 2,13,15,22,25,26,27
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ส20211 Roderick Rwanda 7 students absent
อังคาร ที่ 09/01/2567 8 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพใธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว -
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว -
อังคาร ที่ 09/01/2567 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพใธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว -
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ว22102 Daryl Landform by Wind/Water
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ค22206 Joshua Score up camp project refine and review
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ค22102 Joshua U7: Line Plots student 13 is absent.
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 ว 22203 กฤดา finalize midterm and all work 13
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 5 ว 22203 กฤดา finalize midterm and all work 13
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ว22102 Daryl Class activity
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ ลากิจ 2,8,24,26,27
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ ลากิจ 2,8,24,26,27
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 ค22206 Joshua Supplemental Midterm
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนกลางภาค นักเรียนขาด 3 คน 4 13 15
พุธ ที่ 20/12/2566 5 ค22206 Joshua supplemental mid-term
พุธ ที่ 20/12/2566 11 ว 22203 กฤดา Midterm
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ว 22203 กฤดา Midterm
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพเกี่ยวกับธุรกิจความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ 4,8(ลาป่วย)
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ว22102 Daryl Quiz day
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ค22206 Joshua Supplemental midterm review
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ศ22103 อรรถยา เรียนเนื้อหาหน่วยที่ 3 ขาดเรียน 4 คน 4 8 13 24
จันทร์ ที่ 18/12/2566 5 ศ22103 อรรถยา เรียนเนื้อหาหน่วยที่ 3 ขาดเรียน 4 คน 4 8 13 24
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ค22102 Joshua Score up assignment 4 - 18295 Khwanwara Yimsiriwattana, 18606 Pattarathida Onglaw, 18612 Pattharanit Jindasri, 18659 Rawisara somsup
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 อ22102 Daniel Grammar 12, 24, 25, 26
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ว 22203 กฤดา Midterm work 12 24 25 26
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 5 ว 22203 กฤดา Midterm work 12 24 25 26
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ว22102 Daryl Quiz review - Kahoot 12
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 8 ค22102 Joshua mean, data literacy
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 อ22208 Daniel Reading supplemental unit 9 1, 8, 9, 11, 12, 25, 26
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 ค22206 Joshua mean, data literacy 18646, 18773, 18295
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ส20211 Roderick Ghana NA
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ว22102 Daryl Soil 29
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ว22102 Daryl Soil 29
พุธ ที่ 06/12/2566 3 อ22102 Daniel Grammar - zero conditional 1, 29
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ค22102 Joshua School assembly downstairs from period 1-2. All students marked present as they participated in the school assembly.
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 อ22102 Daniel Listening unit 6 13, 22, 23, 25 26
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 อ22214 Kate No class Students at assembly outside
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 อ22102 Daniel Grammar - present continuous 13, 22, 25, 26
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ว 22203 กฤดา Variable and Flow chart
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ว 22203 กฤดา Variable and Flow chart
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ว22102 Daryl Camp Project Slides + Planning
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ส22102 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 อ22102 Daniel Grammar - unit 6 13, 14, 15
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ส20211 Roderick Western Africa NA
พุธ ที่ 29/11/2566 7 ส20211 Roderick Morocco NA
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ค22102 Joshua triangle similarity and proportions 18764, 18485
พุธ ที่ 29/11/2566 3 อ22208 Daniel Reading - Smokejumpers 13, 15, 25, 26, 29
อังคาร ที่ 28/11/2566 8 ส22102 เพ็ญพิกา สอนเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้า -
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 อ22102 Daniel Reading unit 6 core 15
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ วิธีพัฒนาเรียน 15
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ค22206 Joshua congruency of triangles and polygons 18485
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ง22101 บุณย์เรือง ทักษะและกระบวนการทำงาน 15
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ค22206 Joshua triangle congruence, polygon congruence. 18747
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ว22102 Daryl Forms of Energy + Camp receipts 10, 15, 29
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 อ22102 Daniel Vocabulary Unit 6 10, 15, 29
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 อ22214 Kate Storyboard, group projects due next week
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ค22102 Joshua congruence and similarity 18671, 18678
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 อ22102 Daniel Vocabulary unit 6 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ว 22203 กฤดา Activity 5, 6 Number 15 22 23 2425 26 27 Due to school activity
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 5 ว 22203 กฤดา Activity 5, 6 Number 15 22 23 2425 26 27 Due to school activity
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ว22102 Daryl eLab - Forms of Energy 23
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 ค22102 Joshua congruence statements
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 อ22208 Daniel Reading Unit 9 Unusual Jobs 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ค22102 Joshua Congruence 18323, 18451, 18643, 18400, 18502. (I was told these students were away having a dance competition)
พุธ ที่ 22/11/2566 3 อ22102 Daniel Grammar comparatives and superlatives 22, 23, 24, 25, 26, 27
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 อ22102 Daniel Grammar Unit 5 26 Joopjip, 27 Woonsen, 29 Pump
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ว22203 กฤดา Display and sound wrap up
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 5 ว 22203 กฤดา Display and Sound wrap up
พุธ ที่ 15/11/2566 2 พ22103 เอกปกรณ์ สถานบริการสุขภาพ
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ส22102 เพ็ญพิกา การผลิต/ขั้นตอนการผลิต/ปัจจัยการผลิต -
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการเรียนให้เก่ง 18
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ค22206 Joshua dilations of figures 18447 (in Italy)
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ และเรียนหน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนขาดเรียน 1 คน เลขที่ 18 นักเรียนไปฝึกซ้อมศิลปหัตถกรรม 2 คน เลขที่ 26 27
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ และเรียนหน่วยที่ 2 นาฏยศัพท์เบื้องต้น นักเรียนขาดเรียน 1 คน เลขที่ 18 นักเรียนไปฝึกซ้อมศิลปหัตถกรรม 2 คน เลขที่ 26 27
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ท22102 รัชนีวรรณ แบบฝึกหัดเรื่อง กลอนดอกสร้อย
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ค22102 Joshua Rotations 18447, 18659, 18671
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ว 22203 กฤดา Activity 2, 3 and 4 เลขที่ 18
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ว 22203 กฤดา Activity 2, 3 and 4 เลขที่ 18
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ค22102 Joshua Quiz 5.1-2
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ท22102 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์( ต่อ ) กลอนดอกสร้อย
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ค22206 Joshua Advanced topics in translation, translations practice
อังคาร ที่ 07/11/2566 8 ส22102 เพ็ญพิกา สอนเรื่องการลงทุน (ทำงาน "นักลงทุน ตัวน้อย") -
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ วิเคราะห์วิชาเรียน -
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ว22102 Daryl Work and Power - Computation
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ง22101 บุณย์เรือง งานประดิษฐ์น่ารู้ -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 นาฏศิลป์บูรณาการ นักเรียนเข้าเรียนครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ท22102 รัชนีวรรณ ถอดคำประพันธ์เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ว 22203 กฤดา Class agreements, Google classroom register, Book issues, Introduction to microbit.
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 ว 22203 กฤดา Class agreements, Google classroom register, Book issues, Introduction to microbit.
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ว22206 Daryl Power
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ส20211 Roderick Africa NA
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ค22206 Joshua coordinate plane translation vocabulary crossword, lesson, 18398
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ค22206 Joshua pre-test
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ มองผลการเรียน -
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ว22102 Daryl Pre-Test - Basic Science
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ค22206 Joshua syllabus intro, pre-test announcement, behavior contract
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 อ22214 Kate Term 2 Intro slides, Scary Storyboard #18 absent
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ