รายงานการสอนห้อง ม.210 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
ศุกร์ ที่ 09/02/2567 1 อ22102 ลภัสรดา Ending lesson
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 5 อ22202 Daniel Review 1, 5, 7, 13, 19, 25, 31
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 3 อ22102 ลภัสรดา Reviewing all in lesson
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 ว22102 สราวีย์ สรุปเนื้อหาการสอน 1
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 1 ว22102 สราวีย์ สรุปเนื้อหาการสอน 1
พุธ ที่ 07/02/2567 8 อ22102 ลภัสรดา Scout
พุธ ที่ 07/02/2567 5 อ22102 ลภัสรดา Jobs adjectives
พุธ ที่ 07/02/2567 3 ว22203 พินทิพา Final Test 1,7
พุธ ที่ 07/02/2567 2 ว22203 พินทิพา Final Test 1,7
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Quantity and final guide line
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาลิมทรัพย์และการก่อสร้าง -
จันทร์ ที่ 05/02/2567 10 อ22102 ลภัสรดา ตรวจวินัย
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 5 อ22202 Daniel TCP P 27
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 3 อ22102 ลภัสรดา A An/Some Any
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรสิ้นเปลือง 27 37
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 1 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรสิ้นเปลือง 27 37
พุธ ที่ 31/01/2567 8 อ22102 ลภัสรดา ก22912 พิธีมอบเกียรติบัตรลูกเสือ
พุธ ที่ 31/01/2567 5 อ22102 ลภัสรดา Jobs and describing
พุธ ที่ 31/01/2567 1 ค22202 สุจินตนา นำนำเสนอ is
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 25,26,33,35
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
จันทร์ ที่ 29/01/2567 5 ศ22102 กัญญ์วรา สอบปฏิบัติร้องเพลง
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 อ22102 ลภัสรดา On tour Unit Vocabulary
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 6 อ22202 Daniel ISP N & O 1, 5, 7, 13, 17, 25, 31
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ก22922 ลภัสรดา กิจกรรมการใข้ชีวิตในสังคม
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 อ22202 Daniel ISP M 1, 13, 17, 38
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 อ22202 Daniel Listening Test & ISP J 1, 13, 17,38, 39
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 อ22102 ลภัสรดา Reading about famous traveler
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ว22102 สราวีย์ ภัยธรรมชาติ 17 38
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ว22102 สราวีย์ ภัยธรรมชาติ 17 38
พุธ ที่ 24/01/2567 5 อ22102 ลภัสรดา Time expression
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ว22203 พินทิพา App Script 15,17,31
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ว22203 พินทิพา App Script 15,17,31
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 ส22202 ลภัสรดา ติดตามทำกิจกรรมในเล่ม
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ส22102 ฐาปนี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และส่งใบงานที่ 1 15 ภัทรพล (ลากิจ) 35 มณินทร (ลากิจ) 38 รัตนมน (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 ศ22102 กัญญ์วรา สอบร้องเพลงมาร์ชชมพูฟ้า 1,30,33
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ค22102 เบญจวรรณ สถิติ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 อ22102 ลภัสรดา Camping vocabulary
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 อ22202 Daniel TCP LN 1, 9, 12, 13, 16
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 อ22102 ลภัสรดา Answering questions
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรน้ำ ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรน้ำ ไม่มี
พุธ ที่ 17/01/2567 5 อ22102 ลภัสรดา Vocabulary of the nature world
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต 15 ลา
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 ว22102 สราวีย์ ดิน 9 36
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 อ22102 ลภัสรดา Vocabulary
พฤหัสบดี ที่ 11/01/2567 3 อ22102 ลภัสรดา เข้าร่สมกิจกรรมกีฬาสี
พุธ ที่ 10/01/2567 5 อ22102 ลภัสรดา ร่วมกิจกรรมกีฬาสี
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23(ลากิจ)
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 ส22102 ฐาปนี เรียน พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 อ22102 ลภัสรดา Key word exercise
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 อ22202 Daniel ISP K 1, 13, 25, 31, 38
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 อ22202 Daniel TCP J
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 อ22102 ลภัสรดา กริยา 3 ช่อง
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ว22102 สราวีย์ โครงสร้างภายในโลก 25
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 ว22102 สราวีย์ โครงสร้างภายในโลก 25
พุธ ที่ 03/01/2567 5 อ22102 ลภัสรดา How to use since / for
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ว22203 พินทิพา App Script 5,11
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ว22203 พินทิพา App Script 5,11
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิตศาสตร์
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 ค22102 เบญจวรรณ ซ่อมสอบกลางภาค
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ส20206 สำเริง สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ส20206 สำเริง สอบเก็บคะแนน
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ค22202 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Present perfect tense
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ 2,3,5,23,27,30,33,35,38,26,34,11,12,42 (ลา)
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 อ22202 Daniel Review
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 อ22102 ลภัสรดา Reading test 39
พุธ ที่ 20/12/2566 6 อ22202 Daniel Review
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ว22203 พินทิพา สอบกลางภาค 33,39
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ว22203 พินทิพา สอบกลางภาค 33,39
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ง20230 บุณย์เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ง20230 บุณย์เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ ความหมายและความสำคัญของอาชีพ 39(ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 18/12/2566 9 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 2 18 25 32 35 38 39
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 อ22102 ลภัสรดา Reading test
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 อ22202 Daniel ISP D 1, 3, 7, 13, 21, 25, 31, 38, 39
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 5 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 38
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 ค22102 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 อ22202 Daniel TCP H 25
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 อ22102 ลภัสรดา Midterm guide
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ว22102 สราวีย์ การทดลองแยกสาร 25
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 ว22102 สราวีย์ การทดลองแยกสาร 25
พุธ ที่ 06/12/2566 5 อ22102 ลภัสรดา Answer key
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ค22102 เบญจวรรณ แบบฝึกหัดเส้นขนาน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา การอ่านเขียนโน้ตสากล เลขที่38ป่วย ,39ซ้อมการแสดงกลางแจ้ง ,42ลากิจ ,1,13เข้าสาย
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 ค22102 เบญจวรรณ นักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตร
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 อ22102 ลภัสรดา กิจกรรมตักบาตร
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 อ22202 Daniel ISP H 1, 13, 38, 39
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ค22102 เบญจวรรณ เส้นขนาน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 23
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 23
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 อ22202 Daniel Speaking Test 38
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 อ22102 ลภัสรดา Review unit 6-7 , first conditional
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ว22102 สราวีย์ สอบย่อย 38
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ว22102 สราวีย์ สอบย่อย 38
พุธ ที่ 29/11/2566 5 อ22102 ลภัสรดา กฏการใช้ Will
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ว22203 พินทิพา app script 31
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ว22203 พินทิพา app script 31
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ค22202 สุจินตนา สอบเก็บคะแนนเรื่องการแยกตัวประกอบ 31 ลากิจ
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ง20203 พันธ์ทิพย์ ความหมายของการลงทุน
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ง20203 พันธ์ทิพย์ ความหมายของการลงทุน
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ก22902 อภิรักษ์ วิธีพัฒนาการเรียน (ตรวจงาน) 15,31
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ วิธีพัฒนาเรียน 15,31
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 อ22202 Daniel ISP2 G 1, 5, 9, 13, 29, 39
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 8 ว22102 สราวีย์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน 4
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 ว22102 สราวีย์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน 4
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 อ22202 Daniel TCP F 29, 39
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 อ22102 ลภัสรดา แบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ว22102 สราวีย์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 ว22102 สราวีย์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน -
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พุธ ที่ 22/11/2566 5 อ22102 ลภัสรดา Worksheet
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ว22203 พินทิพา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -
พุธ ที่ 22/11/2566 2 ว22203 พินทิพา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ท22102 นพพล กลอนดอกสร้อนรำพึงในป่าช้า
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 อ22202 Daniel ISP F 9, 12, 16, 18, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 38
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ค22102 เบญจวรรณ ทำแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 5 อ22202 Daniel TCP E 12, 16, 18, 30, 34
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 อ22102 ลภัสรดา Talk about types of music
พุธ ที่ 15/11/2566 5 อ22102 ลภัสรดา Field trip
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ค22202 สุจินตนา นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ค22102 เบญจวรรณ การนำไปใช้
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการเรียนให้เก่ง -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ว22102 สราวีย์ เครื่องกลอย่างง่าย 38
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ส22102 ฐาปนี - เรียน การผลิตสินค้าและบริการของไทย - ส่งการบ้าน - จับคู่ทำ Infographic ส่งใน Classroom ภายในวันจันทร์ที่ 20 พ.ย.66 38 รัตนมน (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายแปลงเสียง ครบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 อ22102 ลภัสรดา Review Unit
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 อ22202 Daniel ISP2 B 5, 11
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ค22102 เบญจวรรณ มุม-มุม-ด้าน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ส22102 ฐาปนี งาน สินค้าและบริการของฉัน ทำในคาบ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 อ22202 Daniel TCP C
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ว22102 สราวีย์ การทดลองเครื่องกลอย่างง่าย 15
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 ว22102 สราวีย์ การทดลองเครื่องกลอย่างง่าย 15
พุธ ที่ 08/11/2566 5 อ22102 ลภัสรดา Should/Shouldn’t
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ว22203 พินทิพา Office -
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว22203 พินทิพา Office -
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ค22102 เบญจวรรณ ด้าน-ด้าน-ด้าน
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ 42 ลากิจ
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ศ22101 นิภาพร ทัศนธาตุ 42
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ วิเคราะห์การเรียน 42
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว22102 สราวีย์ พื้นเอียง -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ส22102 ฐาปนี การผลิตสินค้าและบริการ และส่งการบ้านคาบที่แล้ว
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา องค์ประกอบของดนตรี ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ท22102 นพพล เนื้อเรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 1
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ค22102 เบญจวรรณ มุม-ด้าน-มุม
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 อ22102 ลภัสรดา Going to exercise
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ค22102 เบญจวรรณ ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมแบบ ด้าน-มุม-ด้าน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ส22102 ฐาปนี เรียน การลงทุน การบ้าน การออมและการลงทุน ส่ง 6 พ.ย.2566 7 ธนภัทร (ลากิจ)
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 อ22202 Daniel ISP A
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 อ22102 ลภัสรดา Environment verbs /Going to 7 ลากิจ 15 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ว22102 สราวีย์ กำลัง ใบงาน 5.2 7 15
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 1 ว22102 สราวีย์ กำลัง ใบงาน 5.2 7 15
พุธ ที่ 01/11/2566 5 อ22102 ลภัสรดา Vocabulary of feeling
พุธ ที่ 01/11/2566 3 jwwd5ll พินทิพา พรบ.คอมพิวเตอร์ -
พุธ ที่ 01/11/2566 2 jwwd5ll พินทิพา พรบ.คอมพิวเตอร์ -
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
อังคาร ที่ 31/10/2566 8 อ22202 Daniel TCP A 33
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 อ22202 Daniel TCP A
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ค22202 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 ก22902 อภิรักษ์ มองผลการเรียน 33
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ว22102 สราวีย์ งานทางวิทยาศาสตร์ ใบงาน 5.1 13 37
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค22202 สุจินตนา การประกอบของพหุนาม 13, 37 ลาป่วย
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ส22102 ฐาปนี ชี้แจงข้อปฏิบัติ อธิบายโครงสร้างรายวิชา การเก็บคะแนนหน่วยต่าง ๆ และเรียน การออม 13 พรหมพิริยะ (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ศ22102 กัญญ์วรา แนะนำรายวิชา เลขที่ 13,37 ลา
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 ค22102 เบญจวรรณ แบบทดสอบก่อนเรียน
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ