รายงานการสอนห้อง ม.213 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 1 อ22202 Daniel Review 5, 6, 9, 10, 11, 19, 22, 26, 39
พุธ ที่ 07/02/2567 6 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง -
อังคาร ที่ 06/02/2567 1 อ22202 Daniel Review 9, 10, 11, 12. 18. 21, 23, 26, 33, 37, 39
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ เชื้อเซากดึกดำบรรพ์ 11 33
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 1 อ22202 Daniel ISP R 5, 9, 10, 11, 21, 22, 26, 29, 31, 33, 39
พุธ ที่ 31/01/2567 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ IS 9 22 33
พุธ ที่ 31/01/2567 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ IS 9 22 33
อังคาร ที่ 30/01/2567 1 อ22202 Daniel TCP N & P 5, 6, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 26, 33, 39
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ น้ำ น้ำบนดิน น้ำในดิน น้ำบาดาล วัฏจักรของน้ำ 33 39
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่6
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่6
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ว22203 พินทิพา App Script 6,31
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 ว22203 พินทิพา App Script 6,31
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 อ22202 Daniel ISP N & O 31, 35, 39
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ สมบัติทางเคมีของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน ทำใบงาน 31 33 39
พุธ ที่ 24/01/2567 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ สมบัติทางเคมีของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดิน ทำใบงาน 31 33 39
อังคาร ที่ 23/01/2567 1 อ22202 Daniel Listening Test ISP2J 6, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 26, 31, 33, 39
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ - การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก - กำเนิดดิน 33 39
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่5 33 39
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่5 33 39
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 1 อ22202 Daniel ISP2 M 9, 10, 11, 12, 19,22, 26, 30. 33, 38, 40
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว 29,30,33,35
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก 29 30 33
พุธ ที่ 17/01/2567 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก 29 30 33
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ โครงสร้างโลก ใบงาน 7.1 9 17 30 33 35
อังคาร ที่ 09/01/2567 1 อ22202 Daniel TCP L 5, 6, 9, 10, 11, 21, 22, 26, 39, 40
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 ว22203 พินทิพา App Script 12,21
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 7 ว22203 พินทิพา App Script 12,21
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 1 อ22202 Daniel ISP K 9, 10, 11, 12, 15, 20, 30, 35, 39
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4,12,14,21,32
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ แจ้งคะแนนสอบกลางภาค สอบซ่อมกลางภาค ติดตามนักเรียนค้างส่งงาน ชีด ขาดสอบเก็บคะแนน 4 12 14 21 32
พุธ ที่ 03/01/2567 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ แจ้งคะแนนสอบกลางภาค สอบซ่อมกลางภาค ติดตามนักเรียนค้างส่งงาน ชีด ขาดสอบเก็บคะแนน 4 12 14 21 32
อังคาร ที่ 02/01/2567 1 อ22202 Daniel TCP J 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 8 ว22203 พินทิพา สอบกลางภาค 3,29,24,21,22,10,12
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 ว22203 พินทิพา สอบกลางภาค 3,29,24,21,22,10,12
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 อ22202 Daniel Review 21,39,41
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนกลางภาค ขาดสอบ 3 10 12 21 24 33
พุธ ที่ 20/12/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ -
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบการแยกสาร สรุปทบทวนก่อนสอบ -
พุธ ที่ 20/12/2566 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบการแยกสาร สรุปทบทวนก่อนสอบ -
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ง20230 บุณย์เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ง20230 บุณย์เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 อ22202 Daniel Review 6, 21, 39,
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบเครื่องกลอย่างง่าย 3 9 33 36 39 41
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่2 นักเรียนขาด 12 คน เลขที่ 3 9 10 12 21 24 28 33 34 36 39 41
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่2 นักเรียนขาด 12 คน เลขที่ 3 9 10 12 21 24 28 33 34 36 39 41
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 ว22203 พินทิพา ทบทวนและแบบทดสอบ 14
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ว22203 พินทิพา ทบทวนและแบบทดสอบ 14
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 ง20203 พันธ์ทิพย์ ประโยชน์ของการลงทุน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 ง20203 พันธ์ทิพย์ ประโยชน์ของการลงทุน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 ค22102 พรชัย เส้นขนาน
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 1 อ22202 Daniel TCP F + H 10, 39
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ก22902 อภิรักษ์ ความหมายและความสำคัญของอาชีพ -
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบ งาน พลังงาน การแยกสาร ส่งแบบฝึกหัดหน่วย 5 -
พุธ ที่ 06/12/2566 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ สอบ งาน พลังงาน การแยกสาร ส่งแบบฝึกหัดหน่วย 5 -
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ การแยกสาร 2 3 30 32
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 I20202 กิ่งเดือน เก็บข้อมูล -
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 I20202 กิ่งเดือน เก็บข้อมูล -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ส22102 เพ็ญพิกา สอนเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภค -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 อ22202 Daniel ISP2 H 10, 13, 21, 34, 41
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ก22902 อภิรักษ์ วิธีพัฒนาการเรียน 6
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ วิธีพัฒนาการเรียน 6
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ กฏการอนุรพลังงาน -
พุธ ที่ 29/11/2566 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ กฏการอนุรพลังงาน -
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ค22102 พรชัย เส้นขนาน -
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง -
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง -
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 อ22202 Daniel Speaking Test 12, 35, 39
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ว22203 พินทิพา ระบบเทคโนโลยี 12,20,22,25,29,31,33,37,38
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ว22203 พินทิพา ระบบเทคโนโลยี 12,20,22,25,29,31,33,37,38
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 ค22102 พรชัย สามเหลี่ยมหน้าจั่ว -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ส22102 เพ็ญพิกา สอนหน่วยที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมกลุ่มนำเสนองงาน (ภาระงาน สินค้าแะบริการของฉัน และตอบคำถามท้ายหน่วย) -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 1 อ22202 Daniel ISP G 10, 12, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35,39, 42
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการเรียนให้เก่ง -
พุธ ที่ 22/11/2566 6 อ22102 คนึงนิจ will be going to
พุธ ที่ 22/11/2566 5 ค22102 พรชัย สามเหลี่ยมหน้าจั่ว -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ว22203 พินทิพา Excel 26,30
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ว22203 พินทิพา Excel 26,30
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 I20202 กิ่งเดือน สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 I20202 กิ่งเดือน สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ง20203 พันธ์ทิพย์ ลักษณะการลงทุน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 6 ง20203 พันธ์ทิพย์ ลักษณะการลงทุน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 5 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 อ22202 Daniel ISP2 F 2, 25, 31, 33
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดกลุ่มดึงตัวร่วม -
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดกลุ่มดึงตัวร่วม -
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 อ22202 Daniel TCP E 10,14,21
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 อ22102 คนึงนิจ be going to
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกลอย่างง่าย
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ส22102 เพ็ญพิกา สอนเรื่องปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ (ส่งสมุด วันนี้หมดเขตส่งงาน แบบึกทักษะที่ 1.1 รายรับ-รายจ่าย,นักลงทุน ตัวน้อย) นักเรียนไม่มีสมุดตั้งแต่คาบแรกที่เรียน ไม่ยอมทำงาน มีงานค้าง (5,6,9,11,22,26,)
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนน หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ เลขที่ 5 ขาดเรียน เลขที่ 36 ซ้อมศิลปะหัตถกรรม (ดนตรีไทย) เลขที่ 39 เข้าเรียนสาย ซ้อมว่ายน้ำ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนน หน่วยที่1 นาฏศิลป์บูรณาการ เลขที่ 5 ขาดเรียน เลขที่ 36 ซ้อมศิลปะหัตถกรรม (ดนตรีไทย) เลขที่ 39 เข้าเรียนสาย ซ้อมว่ายน้ำ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ค22204 พรชัย เศษส่วนพหุนาม -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ค22204 พรชัย เศษส่วนพหุนาม -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 อ22202 Daniel ISP B 10,35, 39
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ก22902 อภิรักษ์ วิเคราะห์วิชาเรียน 29,35,41
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ เคริ่องกลอย่างง่าย 29 35
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ เคริ่องกลอย่างง่าย 29 35
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ส22104 นภัทร พระเจ้าอโศก 10,21,29,35,41
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง -
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง -
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 อ22202 Daniel TCP C 10, 35, 39
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการแบบมุม-ด้าน-มุม -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ เครื่องกลิย่างง่าย / คาน 33 35
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ส22102 เพ็ญพิกา สอนเรื่องการลงทุน -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 บูรณาการนาฏศิลป์และการละคร เลขที่ 10 แข่งตะกร้อ เลขที่ 33 ขาดเรียน เลขที่ 35 ขาดเรียน เลขที่ 39 เข้าเรียนสาย/ซ้อมว่ายน้ำ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ศ22103 อรรถยา หน่วยที่ 1 บูรณาการนาฏศิลป์และการละคร เลขที่ 10 แข่งตะกร้อ เลขที่ 33 ขาดเรียน เลขที่ 35 ขาดเรียน เลขที่ 39 เข้าเรียนสาย/ซ้อมว่ายน้ำ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ว22203 พินทิพา พรบ.คอมพิวเตอร์ 13
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ว22203 พินทิพา พรบ.คอมพิวเตอร์ 13
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 อ22202 Daniel ISPA 13
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ง20203 พันธ์ทิพย์ เนื้อหารายวิชา/การให้คะแนน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ง20203 พันธ์ทิพย์ เนื้อหารายวิชา/การให้คะแนน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
พุธ ที่ 01/11/2566 7 md4l5ac พินทิพา พรบ.คอมพิวเตอร์ 7,8,9
พุธ ที่ 01/11/2566 6 md4l5ac พินทิพา พรบ.คอมพิวเตอร์ 7,8,9
พุธ ที่ 01/11/2566 5 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ -
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ว22102 เพ็ญจันทร์ กำลัง ทำใบงาน 5.2 6
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ว22102 เพ็ญจันทร์ กำลัง ทำใบงาน 5.2 6
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
อังคาร ที่ 31/10/2566 1 อ22202 Daniel TCP A 16, 39
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ค22102 พรชัย ความเท่ากันทุกประการ 33
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ว22102 เพ็ญจันทร์ ปฐมนิเทศ หน่วยที่ 5 เรื่อง งานและกำลัง ทำใบงาน 5.1 33
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ก22902 อภิรักษ์ มองผลการเรียน 33
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ส22102 เพ็ญพิกา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา สอนเรื่องความหมายของการออม -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ