รายงานการสอนห้อง ม.214 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง -
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Reviewing all in lesson
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 10 อ22202 Daniel Review 1, 7, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 37
อังคาร ที่ 06/02/2567 7 อ22102 ลภัสรดา Quantity and final guide line
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 อ22202 Daniel Review 1, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 25, 30, 31, 33, 34, 37,
อังคาร ที่ 06/02/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Quantity
จันทร์ ที่ 05/02/2567 9 ว22102 นภา สรุปเนื้อหา และบอกแนวข้อสอบ 1,7,13,22
จันทร์ ที่ 05/02/2567 8 ว22102 นภา สรุปเนื้อหา และบอกแนวข้อสอบ 1,7,13,22
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Ouantity
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 36 (7,37 (ป่วย))
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 อ22102 ลภัสรดา A An/Some Any
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 อ22202 Daniel TCP N & P 1, 7, 8, 11, 16, 22, 36, 37
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ว22102 นภา ทำใบงานหน่วยที่7-8 -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ว22102 นภา ทำใบงานหน่วยที่7-8 -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ศ22102 กัญญ์วรา สอบปฏิบัติร้องเพลง
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Apologize
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 8 อ22202 Daniel ISP N & O 1, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 28, 32
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 28,32
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Reading about famous traveler
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 10 อ22202 Daniel ISP M 1, 7, 11, 12, 13, 22, 25, 28, 32, 33, 35
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 1 ว22102 นภา ทรัพยากรและพลังงาน -
พุธ ที่ 24/01/2567 7 ว22203 พินทิพา App Script 28,32
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ว22203 พินทิพา App Script 28,32
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 อ22102 ลภัสรดา Travel story
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 อ22202 Daniel Listening Test ISP2J 1, 13, 22, 28, 32, 33, 37
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 ว22102 นภา ภัยธรรมชาติ -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ว22102 นภา ภัยธรรมชาติ -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ศ22102 กัญญ์วรา สอบร้องเพลง มาร์ชชมพูฟ้า
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Camping vocabulary
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีในธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว 36,37
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Answering questions
พุธ ที่ 17/01/2567 8 ค22101 แพรวพรรณ ลูกเสือ ครบ
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ว22203 พินทิพา App Script 1,13,11,17,23,41.38.39
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ว22203 พินทิพา App Script 1,13,11,17,23,41.38.39
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ค22101 แพรวพรรณ คาบเสริม ครบ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 ว22102 นภา การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ดิน น้ำ -
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ว22102 นภา การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ดิน น้ำ -
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Vocabulary
พฤหัสบดี ที่ 11/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา ร่วมกิจกรรมกีฬาสี
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 อ22102 ลภัสรดา Kahoot about movies
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 อ22202 Daniel TCP L 1, 13, 30, 33, 34, 37
จันทร์ ที่ 08/01/2567 9 ว22102 นภา โครงสร้างโลกภายใน -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ว22102 นภา โครงสร้างโลกภายใน -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา Keywords exercise
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 8 อ22202 Daniel ISP K 1, 2, 7,8, 11, 12, 13, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 39
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 อ22102 ลภัสรดา กริยา 3 ช่อง
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 อ22102 ลภัสรดา Present perfect tense
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 อ22202 Daniel TCP J 1, 2, 8, 13, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 37, 39, 40
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 9 อ22202 Daniel Review 1, 11, 13, 19, 22, 23, 29, 31
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ _
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 ศ22101 นิภาพร ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 อ22102 ลภัสรดา Reading test 1,3,22,32
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ คาบเสริม ครบ
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ง20230 บุณย์เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
อังคาร ที่ 19/12/2566 5 ง20230 บุณย์เรือง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 อ22202 Daniel Review 1, 13, 22
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ว22102 นภา เฉลยแบบฝึกหัด สรุปเนื้อหาที่สอบ -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ว22102 นภา เฉลยแบบฝึกหัด สรุปเนื้อหาที่สอบ -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 อ22102 ลภัสรดา Reading test
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 8 อ22202 Daniel TCP F+H 1, 13, 14, 22, 23, 29, 31,
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ 1,13,22
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 อ22102 ลภัสรดา Review unit midterm giude
พุธ ที่ 06/12/2566 5 ส22102 ฐาปนี ระบบเศรษฐกิจ งานเดี่ยว แผนผังความคิด ส่งพุธที่ 20 ธ.ค. 66 1 กตัญญู (ลาป่วย) 12 นราวิชญ์ (ลาป่วย)
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ คาบเสริม ครบ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 9 ว22102 นภา การใช้ประโยชน์ของสาร -
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ว22102 นภา การใช้ประโยชน์ของสาร -
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ส22102 ฐาปนี หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ทำงานการคุ้มครองผู้บริโภค 5 ข้อ ในคาบ 19 รัชชสิต (ขาด)
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ศ22102 กัญญ์วรา การอ่านเขียนโน้ตสากล 1,19,22
จันทร์ ที่ 04/12/2566 2 อ22102 ลภัสรดา กิจกรรมตักบาตร
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 อ22202 Daniel ISP H 1, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 34, 36, 37, 38
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ว22102 นภา สอบจุดประสงค์ -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ ความหมายและความสำคัญของอาชีพ -
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 อ22102 ลภัสรดา First conditional
พุธ ที่ 29/11/2566 5 ส22102 ฐาปนี กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง -
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง -
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 อ22202 Daniel Speaking Test 1, 13, 22, 29, 31
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 ว22102 นภา การแยกสาร -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ว22102 นภา การแยกสาร -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 อ22202 Daniel ISP2G 1, 9, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 39
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 8 ว22102 นภา ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่5 -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 ว22102 นภา ทำแบบฝึกหัดท้ายบทที่5 -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ เส้นขนานและมุมภายใน ครบ
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ วิธีการพัฒนาเรียน -
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 อ22102 ลภัสรดา แบบฝึกหัด
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 อ22202 Daniel ISP F 1, 13, 20, 22, 25, 28, 31
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 อ22102 ลภัสรดา Vocabulary of school events and activities
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 1 อ22102 ลภัสรดา School event and activities
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ง20203 พันธ์ทิพย์ ทัศนศึกษาซาฟารีเวิล
พุธ ที่ 15/11/2566 2 ง20203 พันธ์ทิพย์ ทัศนศึกษาซาฟารีเวิล
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 อ22102 ลภัสรดา Vocabulary of music
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดกลุ่มดึงตัวร่วม -
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยการจัดกลุ่มดึงตัวร่วม -
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 อ22202 Daniel TCP E 13, 22
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการเรียนให้เก่ง -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 9 ว22102 นภา กฎการอนุรักษ์พลังงาน -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ว22102 นภา กฎการอนุรักษ์พลังงาน -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ส22102 ฐาปนี - เรียน การผลิตสินค้าและบริการของไทย - ส่งการบ้าน - จับคู่ทำ Infographic ส่งใน Classroom ภายในวันจันทร์ที่ 20 พ.ย.66
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 อ22102 ลภัสรดา Review Unit
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ศ22102 กัญญ์วรา เครื่องหมายแปลงเสียง ครบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 2 อ22102 ลภัสรดา Reading part
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 8 อ22202 Daniel ISP2 B 1, 13, 19, 22
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ค22204 พรชัย เศษส่วนพหุนาม -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ค22204 พรชัย เศษส่วนพหุนาม -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ว22102 นภา เฉลยใบงาน 5.1-5.2 -
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ ความเท่ากันทุกประการแบบ มุม ด้าน มุม ครบ
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ วิเคราะห์วิชาเรียน 19
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 1 อ22102 ลภัสรดา Conversation/Grammar 1,19,32
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ค22101 แพรวพรรณ ลูกเสือ ครบ
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ว22203 พินทิพา Office 1,17
พุธ ที่ 08/11/2566 5 ว22203 พินทิพา Office 1,17
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ง20203 พันธ์ทิพย์ ความหมาย ความสำคัญของการลงทุน
พุธ ที่ 08/11/2566 2 ง20203 พันธ์ทิพย์ ความหมาย ความสำคัญของการลงทุน
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ แบบฝึกหัดเสริมเรื่องความเท่ากันทุกประการ ครบ
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 อ22102 ลภัสรดา Reading and answer the questions
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง -
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง -
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 อ22202 Daniel TCP C 1, 13, 22
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ค22101 แพรวพรรณ ความเท่ากันทุกประการแบบด้าน มุม ด้าน ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 9 ว22102 นภา กิจกรรม5.2 -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ว22102 นภา กิจกรรม5.2 -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ส22102 ฐาปนี การผลิตสินค้าและบริการ และส่งการบ้านคาบที่แล้ว
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ง22102 ณัฐพร การขยายพันธุ์พืช(การเพาะเมล็ด)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ศ22102 กัญญ์วรา องค์ประกอบของดนตรี ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 อ22102 ลภัสรดา Going to form/going to exercise
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 อ22202 Daniel ISP A 1, 8, 22
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 8 ค22101 แพรวพรรณ ชุมนุ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ว22102 นภา งาน -
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 6 ค22101 แพรวพรรณ ความเท่ากันทุกประการ ครบ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 5 ก22902 อภิรักษ์ มองผลการเรียน 8 9
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 อ22102 ลภัสรดา Environment verbs/Going to
พุธ ที่ 01/11/2566 8 ค22101 แพรวพรรณ ทบทวนบทเรียน ครบ
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ง20203 พันธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชา/การเก็บคะแนน
พุธ ที่ 01/11/2566 2 ง20203 พันธ์ทิพย์ แนะนำรายวิชา/การเก็บคะแนน
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ค22101 แพรวพรรณ ความเท่ากันทุกประการ ครบ
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 อ22102 ลภัสรดา The environment vocabulary
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ค22204 พรชัย การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 อ22202 Daniel TCP A
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ค22101 แพรวพรรณ บทที่ 1 ความเท่ากันทุกประการ ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 ว22102 นภา งานและกำลัง -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ว22102 นภา งานและกำลัง -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ส22102 ฐาปนี ชี้แจงข้อปฏิบัติ อธิบายโครงสร้างรายวิชา การเก็บคะแนนหน่วยต่าง ๆ และเรียน การออม 14 ผ้าห่มปก (ลากิจ)
จันทร์ ที่ 30/10/2566 5 ง22102 ณัฐพร แนะนำรายวิชา
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ศ22102 กัญญ์วรา แนะนำรายวิชา เลขที่14 ลา
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 อ22102 ลภัสรดา เกณฑ์การให้คะแนน , Unit 5 Talk about illness (Vocabulary )
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ