รายงานการสอนห้อง ม.203 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 9 ศ22103 อรรถยา เคลียร์งาน นักเรียนครบ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 8 ศ22103 อรรถยา เคลียร์งาน นักเรียนครบ
พุธ ที่ 07/02/2567 7 ว22102 สราวีย์ สรุปเนื้อหาการสอน 11
อังคาร ที่ 06/02/2567 6 ว22102 สราวีย์ พลังงานทดแทน 26
อังคาร ที่ 06/02/2567 5 ว22102 สราวีย์ พลังงานทดแทน 26
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง -
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 8 ก22922 อำไพ นักเรียนเตรียมงานเปิดลานวิชาการบ้านสวนฯรังสิต ครั้งที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พุธ ที่ 31/01/2567 8 ก22912 อำไพ นักเรียนรับเกียรติบัตรเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ 25
พุธ ที่ 31/01/2567 7 ว22102 สราวีย์ พลังงานสิ้นเปลือง -
พุธ ที่ 31/01/2567 3 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 อ22214 Kate Watch Final Project films
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรสิ้นเปลือง -
อังคาร ที่ 30/01/2567 5 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรสิ้นเปลือง -
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ค22102 อำไพ นักเรียนนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ค22102 อำไพ แบบทดสอบท้ายบทเรื่องสถิติ(2)
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 2 ค22102 อำไพ การหาค่ากลางของข้อมูล (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ไม่มี
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 1 ก22922 อำไพ นักเรียนทำกิจกรรมสวดมนต์
พุธ ที่ 24/01/2567 8 ก22912 อำไพ นักเรียนซ้อมรับเกียรติบัตรที่ผ่านการเข้าค่ายลูกเสือสวนกุลาบสัมพันธ์
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ว22102 สราวีย์ สอบย่อย หน่วย 7 -
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
อังคาร ที่ 23/01/2567 9 ส22202 อำไพ ฮิสโทแกรม
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 อ22214 Kate project work day
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ว22102 สราวีย์ ภัยธรรมชาติบนเปลือกโลก 11
อังคาร ที่ 23/01/2567 5 ว22102 สราวีย์ ภัยธรรมชาติบนเปลือกโลก 11
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ค22102 อำไพ แผนภาพต้น-ใบ (ต่อ)
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 อ22102 Erike Administering CEFR test to students roll number 36 Huno
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 ค22102 อำไพ แผนภาพต้น-ใบ
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ท22102 สุภาภรณ์ จดหมาย
จันทร์ ที่ 22/01/2567 5 ท22102 สุภาภรณ์ จดหมาย
จันทร์ ที่ 22/01/2567 10 ท22102 สุภาภรณ์ สธป
ศุกร์ ที่ 19/01/2567 9 ท22102 สุภาภรณ์ งานกรีฑาฯ
ศุกร์ ที่ 19/01/2567 8 ท22102 สุภาภรณ์ งานกรีฑาฯ
ศุกร์ ที่ 19/01/2567 7 ท22102 สุภาภรณ์ งานกรีฑาฯ
ศุกร์ ที่ 19/01/2567 6 ท22102 สุภาภรณ์ งานกรีฑาฯ
ศุกร์ ที่ 19/01/2567 5 ท22102 สุภาภรณ์ งานกรีฑาฯ
ศุกร์ ที่ 19/01/2567 3 ท22102 สุภาภรณ์ งานกรีฑาฯ
ศุกร์ ที่ 19/01/2567 2 ท22102 สุภาภรณ์ งานกรีฑาฯ
ศุกร์ ที่ 19/01/2567 10 ท22102 สุภาภรณ์ งานกรีฑาฯ
ศุกร์ ที่ 19/01/2567 1 ท22102 สุภาภรณ์ งานกรีฑาฯ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 8 ก22922 อำไพ เตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ 25 2
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พุธ ที่ 17/01/2567 9 ท22102 สุภาภรณ์ ลูกเสือ
พุธ ที่ 17/01/2567 8 ท22102 สุภาภรณ์ ลูกเสือ
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรน้ำ ไม่มี
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ท22102 สุภาภรณ์ จดหมาย
พุธ ที่ 17/01/2567 4 ท22102 สุภาภรณ์ จดหมาย
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พุธ ที่ 17/01/2567 2 อ22102 Erike Grammar and context: second conditional All are present
จันทร์ ที่ 15/01/2567 9 อ22102 Erike Grammar and context: Second conditional All are present
จันทร์ ที่ 15/01/2567 8 ค22102 อำไพ แผนภาพจุด
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -
ศุกร์ ที่ 12/01/2567 9 ท22102 สุภาภรณ์ กีฬาสี
ศุกร์ ที่ 12/01/2567 8 ท22102 สุภาภรณ์ กีฬาสี
ศุกร์ ที่ 12/01/2567 7 ท22102 สุภาภรณ์ กีฬาสี
ศุกร์ ที่ 12/01/2567 6 ท22102 สุภาภรณ์ กีฬาสี
ศุกร์ ที่ 12/01/2567 5 ท22102 สุภาภรณ์ กีฬาสี
ศุกร์ ที่ 12/01/2567 4 ท22102 สุภาภรณ์ กีฬาสี
ศุกร์ ที่ 12/01/2567 3 ท22102 สุภาภรณ์ กีฬาสี
ศุกร์ ที่ 12/01/2567 2 ท22102 สุภาภรณ์ กีฬาสี
ศุกร์ ที่ 12/01/2567 1 ท22102 สุภาภรณ์ กีฬาสี
พุธ ที่ 10/01/2567 8 ก22912 อำไพ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรดิน 1
อังคาร ที่ 09/01/2567 5 ว22102 สราวีย์ ทรัพยากรดิน 1
จันทร์ ที่ 08/01/2567 8 ค22102 อำไพ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสริมเรื่องเส้นขนานข้อ 36-70 1
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ค22102 อำไพ นักเรียนขึ้นชมการแสดงดนตรีในสวนฯ ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 8 ก22922 อำไพ นักเรียนเข้าคณะสี ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
พุธ ที่ 03/01/2567 8 ก22912 อำไพ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเชียร์แปรอักษร
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ว22102 สราวีย์ การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ไม่มี
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ท22102 สุภาภรณ์ แจ้งคะแนน
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ค22222 สุจินตนา การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 อ22214 Kate Film Crew Jobs, sign-up for project teams Absent: 28, 31, 35
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ว22102 สราวีย์ โครงสร้างภายในโลก 28 31 35
อังคาร ที่ 02/01/2567 5 ว22102 สราวีย์ โครงสร้างภายในโลก 28 31 35
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ค22102 อำไพ เส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม 28 31
พุธ ที่ 27/12/2566 8 ก22912 อำไพ นักเรียนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
จันทร์ ที่ 25/12/2566 8 ค22102 อำไพ นักเรียนทบทวนบทเรียนเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 1 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พุธ ที่ 20/12/2566 8 ก22902 อภิรักษ์ ลูกเสือ -
พุธ ที่ 20/12/2566 7 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร สอบย่อย 18 21
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ท22102 สุภาภรณ์ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พุธ ที่ 20/12/2566 11 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วย 1 และ หน่วย 2 นักเรียนขาดสอบ 18 21 31
พุธ ที่ 20/12/2566 10 ศ22103 อรรถยา สอบเก็บคะแนนหน่วย 1 และ หน่วย 2 นักเรียนขาดสอบ 18 21 31
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 ส22202 อำไพ ให้นักเรียนทบทวนบทเรียนและทำการบ้าน 13 18 26
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 13 18 26
อังคาร ที่ 19/12/2566 4 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 13 18 26
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ค22102 อำไพ เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน 13 18 26
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 ค22102 อำไพ เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน(ต่อ) 13 18 26
จันทร์ ที่ 18/12/2566 8 ค22102 อำไพ เส้นขนานและมุมแย้ง 13(ลาป่วยติดโควิด), 18 (ลาป่วยติดโควิด)
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ก22902 อภิรักษ์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านความสวยความงามและบริการทางการแพทย์ 13,18,26
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ง20230 บุณย์เรือง วัสดุอุปกรณ์ในงานอาหาร -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 2 ง20230 บุณย์เรือง วัสดุอุปกรณ์ในงานอาหาร -
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ค22102 อำไพ สอบเก็บคะแนนท้ายบทที่ 1 เรื่องความเท่ากันทุกประการ ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 8 ก22922 อำไพ นักเรียนเข้าคณะสี / ครูนัดหมายนักเรียนในการเตรียมตัวทำ PR ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 6 อ22102 Erike Unit 6 (Listening exercises) Students 1, 4, 9, 24, and 30 are unexcused absences today.
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ค22222 สุจินตนา สอบเก็บคะแนนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม
พุธ ที่ 06/12/2566 8 ก22912 อำไพ ประชุมนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายลูกเสือ ไม่มี
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร -
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ค22231 สุธิสา แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ ข้อ 1-4
พุธ ที่ 06/12/2566 5 อ22214 Kate Video Game project PRESENTATIONS
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ก22902 อภิรักษ์ ความหมายและความสำคัญของอาชีพ -
พุธ ที่ 06/12/2566 2 อ22102 Erike Vocabulary pg 73
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ค22222 สุจินตนา เข้าร่วมกิจกรรมวันเกียรติยศ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 8 ค22102 อำไพ เส้นขนานและมุมภายในที่อยู่​บนข้างเดียว​กัน​ของเส้นตัด ไม่มี
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ส22102 เพ็ญพิกา เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่บริเวณหน้าเวทีโดม -
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ส22102 เพ็ญพิกา เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่บริเวณหน้าเวทีโดม -
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 8 ท22102 สุภาภรณ์ ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ท22102 สุภาภรณ์ ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ท22102 สุภาภรณ์ ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 5 ท22102 สุภาภรณ์ ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 4 ท22102 สุภาภรณ์ ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ท22102 สุภาภรณ์ ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ท22102 สุภาภรณ์ ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ท22102 สุภาภรณ์ ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ก22922 อำไพ นักเรียนฟังการดีเบตประชันวิสัยทัศน์ ผู้ลงเลือกตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการนักเรียนรุ่นที่ 28 ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ค22222 สุจินตนา นักเรียนซ้อมการแสดงลูกเสือ
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 1 ค22231 สุธิสา ตัวอย่างโจทย์ปัญหาร้อยละที่ 9-10
พุธ ที่ 29/11/2566 8 ก22912 อำไพ นักเรียนฟังคำชี้แจงการเตรียมตัวไปเข้าค่ายพักแรมม.2 ไม่มี
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ค22231 สุธิสา สอบเก็บคะแนน 32
พุธ ที่ 29/11/2566 5 อ22214 Kate Video Game project work time
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ค22222 สุจินตนา ซ้อมการแสดงลูกเสือ
อังคาร ที่ 28/11/2566 9 ส22202 อำไพ การดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงและมีเชื้อโรคแพร่กระจาย ไม่มี
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 ก22902 อภิรักษ์ วิธีพัฒนาการเรียน 17
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 17 32
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ว22102 สราวีย์ การแยกสาร 17 32
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ค22102 อำไพ นักเรียนฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง ไม่มี
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ส22102 เพ็ญพิกา ซ้อมการแสดงกลางแจ้ง ม.2 -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ค22102 อำไพ ให้นักเรียนทำโจทย์พิเศษท้ายเล่ม ไม่มี
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ท22102 สุภาภรณ์ กิจกรรมลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ว22202 เบญจวรรณ ส่งรายงาน 5 บทและชิ้นงาน 4 ซ้อมงานครบครอบสามสิบปีโรงเรียน
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ว22202 เบญจวรรณ ส่งรายงาน 5 บทและชิ้นงาน 4 ซ้อมงานครบครอบสามสิบปีโรงเรียน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 ก22922 อำไพ นักเรียนเตรียมการแสดง 30 ปี ไม่มี
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ฉาก-ด้าน-ด้าน ไม่มี
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ว22102 สราวีย์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน -
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ค22231 สุธิสา แบบฝึกหัดร้อยละ
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พุธ ที่ 22/11/2566 1 ก22912 อำไพ นักเรียนร่วมพิธีถวายราชสดุดี ไม่มี
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 8 ก22922 อำไพ นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารี เวิลด์ เลขที่ 19 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 5 ส22104 โรจนัสถ์ พุทธประวิติ
พุธ ที่ 15/11/2566 8 ก22912 อำไพ นักเรียนซ้อมการแสดงกลางแจ้ง ไม่มี
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ค22231 สุธิสา อัตราส่วนผกผัน
พุธ ที่ 15/11/2566 3 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม
พุธ ที่ 15/11/2566 1 พ22103 เอกปกรณ์ สถานบริการสุขภาพ
อังคาร ที่ 14/11/2566 9 ส22202 อำไพ การรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่มี
อังคาร ที่ 14/11/2566 8 ว22102 สราวีย์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน -
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 ก22902 อภิรักษ์ เทคนิคการเรียนให้เก่ง -
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ว22102 สราวีย์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน -
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ว22102 สราวีย์ กฏการอนุรักษ์พลังงาน -
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-มุม-ด้าน ไม่มี
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ส22102 เพ็ญพิกา การผลิตสินค้าและบริการ (มีภาระชิ้นงาน ให้ผลิตสินค้าจริงส่ง 28/11/66) -
อังคาร ที่ 14/11/2566 1 ส22104 โรจนัสถ์ พุทธประวัติ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 8 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน 1 , 23 , 24 , 32 ไปซ้อมแข่งขันศิลปหัตถกรรม
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ส22102 เพ็ญพิกา สอนเรื่องปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ -
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ง22101 บุณย์เรือง งานประดิษฐ์น่ารู้ 19
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
พุธ ที่ 08/11/2566 8 ก22912 อำไพ นักเรียนฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง 19 (ลาป่วย)
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ว22102 สราวีย์ พลังงานกล 19
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ค22231 สุธิสา แบบฝึกหัดที่ 2 อัตราส่วนข้อ 3-6 19
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ
อังคาร ที่ 07/11/2566 9 ส22202 อำไพ ให้นักเรียนพิจารณาบทบาทและหน้าที่ในชั้นเรียน ไม่มี
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 ก22902 อภิรักษ์ วิเคราะห์วิชาเรียน -
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ว22102 สราวีย์ เครื่องกลอย่างง่าย -
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ว22102 สราวีย์ เครื่องกลอย่างง่าย -
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ค22231 สุธิสา การประยุกต์อัตราส่วน
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ส22102 เพ็ญพิกา สอนเรื่องการลงทุน (ทำงาน "นักลงทุน ตัวน้อย") -
อังคาร ที่ 07/11/2566 1 ส22104 โรจนัสถ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ค22102 อำไพ รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน 19 (ลาป่วย)
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ท22102 สุภาภรณ์ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ง20203 พันธ์ทิพย์ การลงทุน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ง20203 พันธ์ทิพย์ การลงทุน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ส22102 เพ็ญพิกา สอนเรื่อง การลงทุน -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ว22202 อชิตพน เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำโครงงาน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ว22202 อชิตพน เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำโครงงาน
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ค22102 อำไพ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม ไม่มี
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ท22102 สุภาภรณ์ สธป
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ค22231 สุธิสา แบบฝึกหัดอัตราส่วน 17(ป่วย)
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบ -
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ว22102 สราวีย์ เครื่องกลอย่างง่าย -
พุธ ที่ 01/11/2566 5 อ22214 Kate Intro, Scary Storyboard
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ค22222 สุจินตนา การแยกตัวประกอบของพหุนาม -
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 ก22902 อภิรักษ์ มองผลการเรียน -
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ว22102 สราวีย์ งาน กำลัง ใบงาน 5.1 5.2 -
อังคาร ที่ 31/10/2566 5 ว22102 สราวีย์ งาน กำลัง ใบงาน 5.1 5.2 -
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ค22102 อำไพ ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต / ทำแบบฝึกหัด 1.1 ไม่มี
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ส22102 เพ็ญพิกา สอนเรื่องการออมเงิน -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 9 อ22102 Erike Vocabulary
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ค22102 อำไพ แนะนำบทเรียนและแหล่งเรียนรู้/รูปแบบการเก็บคะแนน/ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการให้น้ำหนักคะแนน/ทดสอบก่อนเรียนเรื่องความเท่ากันทุกประการ ไม่มี
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ส22102 เพ็ญพิกา ชี้แจงโครงสร้างรายวิชา สอนความหมายของการออม -
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ